RELACJE Z WYDARZEŃ2022-01-18T11:24:21+00:00

Relacje z wydarzeń

REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU GOK ZAKOŃCZONY
.
Zabytkowy budynek GOK po wielu latach doczekał się renowacji drzwi, elewacji i balustrad, które z uwagi na pogłębiającą się korozję znajdowały się w bardzo złym stanie. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Sejmiku Województwa Podkarpackiego w kwocie 50 tys. zł udało się w tym roku zrealizować tę inwestycję. Wykonawcą była firmaDrew-Bis. Usługi ogólnobudowlane. Biskup Jan z Brzezówki. Serdecznie dziękujemy za profesjonalizm i solidne wykonanie.
Serdecznie dziękujemy również  Członkowi Zarządu Województwa Podkarpackiego Panu Stanisławowi Kruczkowi za wsparcie i pomoc przy realizacji tej inwestycji.
.
KILKA INFORMACJI O HYŻNEŃSKIM ZABYTKU
  • Budynek powstał w latach 1935-1937 z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Hyżne. Urzędnicy wprowadzili się do budynku ok. 1938 r.
  • Prawdopodobnie był stawiany według planu sołtysa Hyżnego Jana Janika. Wiele prac wykonywali mieszkańcy wsi z drewna pochodzącego z lasów gromadzkich.
  • Oprócz Urzędu Gminy mieściły się w nim: poczta, sklep, a w późniejszym okresie również kawiarnia i mieszkania.
  • W pierwszych latach II Wojny Światowej w budynku był zlokalizowany posterunek policji granatowej, co jakiś czas przyjeżdżali Niemcy. W budynku więziono i torturowano miejscową i okoliczną ludność, która nie wywiązywała się z warunków stawianych przez okupanta.
  • Następnie w związku z niepokojami w okolicy w budynku umiejscowiono silny posterunek milicji – to tu zapisywała się smutna historia narodowych bohaterów, którzy byli torturowani i zabijani przez komunistyczne władze. Jedną z takich osób jest kpr. Jan Staszczak – żołnierz AK, który został aresztowany pod koniec listopada 1944 r. i brutalnie zamordowany.
  • Przez lata z uwagi na brak remontu budynek niszczał, aż w końcu zdecydowano o jego rozbiórce. Dzięki interwencji członków Towarzystwa Przyjaciół Hyżnego na czele ze ś. p. Andrzejem Rybką, budynek ocalał.
  • Budynek wpisano do rejestru zabytków woj. podkarpackiego pod nr A – 310 z dniem 12 sierpnia 1989 r. z uzasadnieniem: „Posiada interesujący wystrój architektoniczny, jest jedynym tego typu zabytkiem zachowanym w województwie rzeszowskim”.
  • Od roku 1992 jest siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem i do dziś służy lokalnej społeczności jako placówka upowszechniająca i krzewiąca kulturę na terenie gminy Hyżne. W jednym z pomieszczeń znajduje się Sala Pamięci gen. Wł. Sikorskiego.

ŚWIĘTO NIEPODLEGLOŚCI

W tym roku przypada 103. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji  włączając sie do ogólnopolskiej akcji pn. Niepodległa do Hymnu mieszkańcy naszej Gminy, a wśród nich uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Hyżnem, pracownicy Urzędu Gminy Hyżne i GOKu oraz Seniorzy z Klubu Seniora Aktywni, uroczyście przemaszerowali z biało – czerwonymi flagami główną ulicą miejscowości, a następnie gromadząc się na placu przy kościele odśpiewali hymn państwowy oraz kilka pieśni patriotycznych. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne uczczenie tej ważnej dla wszystkich Polaków daty. Niech 11 Listopada wzbudzi w nas refleksję nad znaczeniem słów Wolność, Niepodległość i Ojczyzna, jak również myśl, że są one naszym dobrem najwyższym.

Cześć i chwała Bohaterom!

KONFERENCJA NAUKOWA: MIEJSCE KULTURY LUDOWEJ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
.
22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, odbyła się niezwykle ciekawa, a zarazem ważna konferencja dotykająca tematu zanikającej tradycji i kultury ludowej we współczesnym świecie.
Wydarzenie było częścią projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego pn. „Zarażeni Pasją – promocja hyżneńskich twórców i artystów oraz ochrona ich dorobku twórczego”, nad którym patronat medialny sprawowała GC Nowiny, Nowiny 24 oraz TVP3Rzeszów. Do projektu zaproszone zostały osoby, które swą pasją, pracą i zaangażowaniem budują lokalne dziedzictwo kulturowe, z którego w przyszłości będą czerpać kolejne pokolenia.
Prelegentami podczas konferencji byli: Damian Drąg – Dyrektor, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Aleksander Bielenda – historyk, etnograf, pasjonat kultury ludowej oraz przedstawicielki ZPiT Hyżniacy – Renata Bukała i Elżbieta Tadla.
Spotkaniu towarzyszyły zorganizowane na tą okoliczność czasowe wystawy rękodzieła ludowego autorstwa lokalnych twórców m.in. rzeźby, naczynia z gliny, obrazy oraz hafty ludowe. Całość uświetnił wspaniały pokaz gry na cymbałach w wykonaniu Stanisława Tadli, który jest mistrzem gry na tym unikatowym i rzadkim dziś instrumencie.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
WERNISAŻ MALARSTWA MAGDALENY NAHIRNY PT.: „POWIDOKI ŻYCIA” 
.
W piątkowy wieczór 22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, odbył się wernisaż malarstwa Magdaleny Nahirny. Artystka poprzez wystawę pt. „Powidoki życia”, zaprezentowała swoje najnowsze obrazy. Uczestnicy wernisażu z zachwytem podziwiali przepiękne obrazy, doświadczając wspaniałych artystycznych przeżyć.
Wernisaż, obecnością uświetnił m.in. Wójt Gminy Hyżne – Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne – Bogusław Kotarba, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie- Damian Drąg, Radny Powiatu Rzeszowskiego – Antoni Ossoliński, Radna Gminy Hyżne – Iwona Kruła, lokalni twórcy i artyści, przedstawiciele oświatowych, społecznych i artystycznych środowisk zarówno z terenu Gminy Hyżne jak i z innych rejonów Podkarpacia oraz mieszkańcy Gminy.
Podczas spotkania uczestnicy nie tylko podziwiali wspaniałe prace, ale również mieli okazję poznać i porozmawiać z samą Artystką.
Wystawa prac Magdaleny Nahirny gościła w naszym Ośrodku po raz pierwszy, jednak z pewnością nie ostatni. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. To był wyjątkowy wieczór.
Fot. Łukasz Wróbel
.
.
.
.
LETNIA SZKOŁA GRY NA CYMBAŁACH
.
Dzięki współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, od lipca do września w trzech ośrodkach na terenie Podkarpacia m.in w Gok Hyżne młode osoby zgłębiały tajniki gry na unikalnym instrumencie jakim są cymbały. Nauka odbywała się w ramach projektu pn. “Letnia Szkoła Gry na Cymbałach”.
Efekty pracy uczestników prezentowane były 2 października  2021 r.  podczas Koncertu Galowego organizowanego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Koncert był spotkaniem ze wszystkimi uczestnikami projektu połączonym z pokazem gry na cymbałach w wykonaniu prowadzących warsztaty i ich uczniów.
 Serdecznie dziękujemy WDK w Rzeszowie za możliwość współpracy i uczestniczenia w tym wyjątkowym projekcie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom “Letniej Szkoły Gry na Cymbałach” i życzymy, aby pasja do tego unikatowego instrumentu owocowała w kolejne sukcesy!
 
.
.
.
.
.
.
NARODOWE CZYTANIE 2021 – X EDYCJA: „MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”
.
W piątek 24 września Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Hyżnem zorganizował akcję Narodowego Czytania, która odbyła się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku na lekturę wybrano utwór Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność Pani Dulskiej”, tragifarsę spisaną w 3 aktach, ukazującą zakłamanie i podwójną moralność pewnej zamożnej rodziny mieszczańskiej.
.
UTWÓR ZOSTAŁ ODCZYTANY Z PODZIAŁEM NA ROLE PRZEZ:
Bartłomieja Kuchtę – w roli Narratora
Marię Walas- w roli pani Dulskiej
Aleksandra Gerulę – w roli pana Dulskiego
Karola Piękosia – w roli Zbyszka Dulskiego
Judytę Ossolińką – w roli Hesi Dulskiej
Hanię Szul – w roli Meli Dulskiej
Klaudię Bukałę – w roli Juliasiewiczowej
Jadwigę Bembenek – w roli Lokatorki
Katarzynę Ślemp – w roli Hanki
.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej czytelniczej akcji i swoją obecnością uświetnili ten dzień: p. Wójtowi Bartłomiejowi Kuchcie, p. Bogusławowi Kotarbie – Przewodniczącemu Rady Gminy Hyżne, Radnym Gminy Hyżne – p. Leszkowi Ślempowi i p. Karolowi Piękosiowi, p. Małgorzacie Jamrozik – kierownikowi Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami, p. Katarzynie Szul – dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem wraz z nauczycielami tej szkoły, p. Krystynie Majchrowskiej – przewodniczącej Klubu Seniora „AKTYWNI” wraz z przybyłymi członkami Klubu, wszystkim osobom występującym w swych rolach na scenie (wymienionymi powyżej) za piękne, wyraziste i profesjonalne odczytanie lektury, p. Łukaszowi Wróblowi za obsługę techniczną i medialną wydarzenia oraz wszystkim obecnym na sali oraz podczas transmisji online za uczestniczenie w tej akcji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny Narodowe Czytanie dostarczyło wszystkim uczestnikom dużo radości w obcowaniu z wybitną polską literaturą.
.
.
.
.
.
.
GMINNE DOŻYNKI
.
W niedzielę 22 sierpnia w Hyżnem odbyły się Dożynki Gminne, a rozpoczęła je uroczysta Msza Św. Dziękczynna pod przewodnictwem Ks. Marka Gajdy proboszcza hyżneńskiej parafii. Po zakończonej wspólnej modlitwie barwny korowód dożynkowy, w którym uczestniczyli kolejno: Państwo Renata i Damian Bukała – członkowie ZPiT Hyżniacy, Orkiestra Dęta z Dylągówki, Poczty Sztandarowe Jednostek OSP z terenu Gminy Hyżne, pięknie przystrojone zaprzęgi konne oraz pojazdy rolnicze i nie tylko ze Starostami dożynek, władzami samorządowymi, sołtysami i reprezentacjami poszczególnych miejscowości Gminy Hyżne z KGW na czele, które prezentowały dożynkowe wieńce, udał się na plac przy Szkole Podstawowej w Hyżnem.
Swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście, a wśród nich pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku Pani Zofia Organiściak i Pan Adam Koba, którzy przekazali dożynkowy chleb na ręce gospodarza Gminy Pana Wójta Bartłomieja Kuchty. Następnie przy dźwiękach piosenki „Plon niesiemy plon” nastąpił obrzęd dzielenia chleba i częstowania nim zebranych mieszkańców, co uczynili p. Wojewoda Ewa Leniart, p. Wójt Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady gminy Hyżne p. Bogusław Kotarba oraz Sołtys Hyżnego p. Marek Szczoczarz, po czym tradycyjnie ogłoszono dożynkowe konkursy.
.
Zwycięzcami konkursu na najsmaczniejszą potrawę okazały się:
I miejsce: KGW Hyżne
II miejsce: KGW Szklary
III miejsce: KGW Brzezówka
na najpiękniejszy wieniec.
.
Natomiast w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy zwyciężyli:
I miejsce: OSP Hyżne
II miejsce: KGW Szklary
III miejsce: KGW Brzezówka
Kolejną częścią uroczystości był program artystyczny, w którym obejrzeliśmy występy w wykonaniu dzieci i młodzieży działającej przy GOK Hyżne: Szkółki Wokalnej i Zespołu tanecznego Sagat, Orkiestry Dętej z Dylągówki, Kapeli Wysoczanie z Wysokiej k/Łańcuta, Zespołu Bies Band z Przemyśla i ZPiT Hyżniacy wraz z Kapelą.
.
Ponadto podczas uroczystości w dowód uznania za działalność twórczą i artystyczną, kultywowanie tradycji i kultury oraz budowanie dziedzictwa kulturowego naszej Małej Ojczyzny, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Anna Lorenz-Filip wraz z Sekretarzem Gminy Hyżne Dionizym Bedą, wręczyli twórcom i artystą mieszkającym lub pochodzącym z naszej gminy pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne. Uczestnicy Dożynek mieli okazję obejrzenia niezwykłych wystaw zorganizowanych przez tych wyjątkowych ludzi, którzy podzielili się swoją twórczością uświetniając tegoroczne wydarzenie. Wystawy zorganizowali: Zofia Bembenek z Brzezówki – hawciarka, tworząca dawne stroje ludowe, Józef Pałac – rzeźbiarz rodem z Hyżnego, Maria Bednarek – poetka rodem z Hyżnego, Mieczysław Rożek z Hyżnego – malarz, tworzący obrazy nacechowane historią naszej gminy, Adam Walas z Wólki Hyżneńskiej – rzeźbiarz, Jan Wróbel z Dylągówki – garncarz, Robert Nocula – rzeźbiarz, Andrzej Błoński z Grzegorzówki – fotografik.
Na tegorocznych dożynkach nie zabrakło atrakcji dla dzieci w postaci zabaw i animacji oraz dmuchanych zjeżdżalni, jak również akcentów kulinarnych w ramach przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z wszystkich miejscowości Gminy Hyżne stoisk, gdzie można było skosztować tradycyjnego jadła.
Gwiazdą wieczoru był Zespół Karczmarze, wykonujący szeroko pojętą muzykę pogranicza m.in. polską, słowacką, kresową, ukraińską, łemkowską, węgierską, bałkańską i żydowską.
Po koncercie dożynkowi goście bawili się podczas zabawy tanecznej z zespołem The Same do późnych godzin nocnych.
.
PODZIĘKOWANIA:
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które w różny sposób wsparli nas w organizacji tegorocznych Dożynek, a w szczególności:
• Księdzu Proboszczowi Markowi Gajdzie za celebrację uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej oraz panu Organiście, Chórowi i Orkiestrze Dętej z Dylągówki za oprawę muzyczną;
• Pocztom Sztandarowym Jednostek OSP z terenu Gminy Hyżne oraz wszystkim zaangażowanym Strażakom;
• Panu Tomaszowi Bajdzie – Komendantowi Komisariatu Policji w Tyczynie za pomoc w zabezpieczeniu wydarzenia;
• Kole Gospodyń Wiejskich z Hyżnego z p. Wandą Trzyną – Przewodniczącą na czele– współorganizatorom Dożynek oraz wszystkim Kołom działającym na terenie Gminy za przygotowanie stoisk z jadłem;
• Panu Markowi Szczoczarzowi – Sołtysowi Hyżnego za pomoc przy organizacji Dożynek;
• Pani Katarzynie Szul – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Hyżnem – za udostępnienie wyposażenia szkoły;
• Panu Marcinowi Warchołowi – Dyrektorowi ZUK w Hyżnem;
• Panu Janowi Kłosowskiemu – Dyrektorowi GZEAS w Hyżnem;
• Panom: Mirosławowi Paściakowi z Dylągówki, Marianowi Rejmanowi z Matysówki i Adamowi Kubickiemu z Chmielnika za użyczenie konnych zaprzęgów do dożynkowego korowodu;
• Państwu Monice i Sławomirowi Dziopak za pomoc przy organizacji wydarzenia;
• Twórcom i Artystom za obecność i zorganizowanie pięknych wystaw;
• Osobom i Zespołom artystycznym występującym na scenie: Orkiestrze Dętej z Dylągówki, ZPiT Hyżniacy wraz z kapelą, Zespołowi Bies Band, Kapeli Wysoczanie, Zaspołowi Karczmarze, Zespołowi Tańca Nowoczesnego Sagat, Uczniom Szkółki Wokalnej GOK: Kai Dziura, Hani Koba, Andżelice Plucie, Gabrysi Pałac, Hani Szul i Judycie Ossolińskiej, Zespołowi The Same;
• Pani Monice Wróbel – za obsługę foto wydarzenia;
• Panu Łukaszowi Wróblowi – za obsługę video wydarzenia.
To był udany i wyjątkowy dzień. Tegorocznej uroczystości sprzyjała piękna pogoda i wspaniała atmosfera, którą tworzyli wszyscy uczestnicy dożynek. Dziękujemy za przybycie!
.
Zapraszamy do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:
II DNI GMINY HYŻNE
.
Święto naszej “Małej Ojczyzny” obchodziliśmy w weekend 24 i 25 lipca. Estradowo, muzycznie, artystycznie, z dużą dawką pozytywnej rozrywki i zabawy – tak w dużym skrócie można podsumować tegoroczne Dni Gminy Hyżne, które w tym roku odbyły się na Stadionie Sportowym w Dylągówce.
Obchody otworzył w sobotę Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta i dyrektor GOK w Hyżnem – Anna Lorenz Filip – organizatorzy wydarzenia, po czym oddali głos prowadzącym Marzenie Mazurek z Radia SuperNova i Damianowi Dudziakowi z firmy PGEO.
Pierwszym punktem programu był konkurs Hyżne Talent Show 2021!, w ramach którego wśród 41 uczestników Jury (Marta Tadla – aktorka i śpiewaczka, Żaneta Majcher – tancerka, choreografka, laureatka programu TVN You Can Dance Po prostu Tańcz! i Edyta Gazda-Łuksa -kierownik animacji kulturalnej WDK w Rzeszowie) wyłoniło najlepsze talenty. Publiczność podziwiała występy wokalne, instrumentalne, taneczne, akrobatyczne, a nawet pokaz tresury psa. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy rozwoju swoich pasji i talentów oraz dalszych sukcesów! Następnie ze spektaklem pt. „Wifrii” wystąpił Teatr Tańca Camino, prowadzony przez p. Żanetę Majcher.
Gwiazdą wieczoru był Michał Wiśniewki, który wraz z Anią Świątczak – wokalistką i swym zespołem przyciągnęli do Dylągówki rzesze fanów. Koncert był fantastycznym widowiskiem zarówno muzycznym jak i scenicznym, gdyż obfitował w wiele niespodziewanych zdarzeń. Artysta zadbał o każdy szczegół, wielokrotnie na scenie pojawiał w innym stroju, jak również podczas swego występu wykorzystywał różne rekwizyty m.in. wenecką maskę, pochodnie czy szampana! Przede wszystkim jednak koncert był powrotem do największych hitów, które Michał nagrał z zespołem Ich Troje, jak również potwierdzeniem na to, że w robieniu show nie ma sobie równych! Zwieńczeniem pierwszego dnia obchodów była dyskoteka pod gwiazdami, na której mieszkańcy i przyjezdni goście bawili się do późnych godzin.
.
Następnego dnia w niedzielę obchody rozpoczęły sie o godz. 16:00 występem ZPiT „Hyżnaicy”, którzy przy akompaniamencie kapeli zaprezentowali suitę tańców krośnieńskich. Następnie wśród scenicznych występów mogliśmy oglądać zwycięzców konkursu Hyżne Talent Show, posłuchać pięknego głosu Marty Tadli, uczestniczyć w godzinnym koncercie Orkiestry Dętej z Dylągówki, obejrzeć nietuzinkowy występ break dance w wykonaniu grupy Wataha Breakers i podziwiać nie lada piękne wyczyny członków Klubu Akrobatyki Sportowej z Rzeszowa. Gwiazdą wieczoru tego dnia był znany raper MEZO, który wraz z wokalistką Ewą Jach porwali publiczność swoimi popularnymi kawałkami m.in. Sacrum, Ważne czy Aniele.
Piękny i długi pokaz fajerwerków, który wystrzelił po koncercie, wprawiał wielu uczestników w zachwyt, a ostatnim punktem programu podobnie jak poprzedniego dnia była dyskoteka pod gwiazdami.
.
Tegoroczne Dni Naszej gminy obfitowały w liczne atrakcje, których nie sposób wszystkich wymienić. Były animacje dla dzieci, duże dmuchane miasteczko, stoiska gastronomiczne, food trucki, regionalne jadło, a nawet stoisko z oscypkami, które przyjechało do nas wprost z Nowego Targu! Były również stoiska z zabawkami, kosmetykami, rękodziełem ludowym a także wystawa rzeźb Józefa Pałaca oraz obrazów Jadwigi Buczak wraz z prezentacją jej autorskich książek. Mieszkańcy mieli okazję zasięgnąć informacji na temat rządowego programu Czyste Powietrze, dzięki zorganizowanemu przez Urząd Gminy Hyżne punktowi informacyjnemu. Funkcjonował też punkt dotyczący szczepień przeciwko Covid-19.
Swoją strefę miała firma Polska Grupa Energii Odnawialnej – główny sponsor naszego wydarzenia, która przygotowała absolutny hit w postaci konkursu, w którym można było wygrać klimatyzator oraz zestaw paneli fotowoltaicznych. Gratulujemy szczęśliwcom! Ponadto na stoisku tym stacjonował sportowy samochód, który przyciągał oko wielu osób, jak również przedstawiciele firmy byli do dyspozycji jeśli chodzi o kwestie związane z fotowoltaiką. Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie naszego wydarzenia!
Gośćmi tegorocznych Dni Gminy Hyżne byli przedstawiciele partnerskiego miasta Ajak na Węgrzech z panią burmistrz Adrienn Ragany na czele. Bardzo dziękujemy za przybycie!
.
Kochani II Dni Gminy Hyżne były bardzo dużym przedsięwzięciem i nie mogłyby być zrealizowane w taki sposób gdyby nie wsparcie wielu osób, firm i instytucji, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za zaufanie i składamy wielkie podziękowania!
.
SPONSORZY WYDARZENIA TO:
1. Firma Polska Grupa Energii Odnawialnej – instalacje fotowoltaiczne
2. Bank Spółdzielczy w Błażowej
3. Firma SZiK – Części do samochodów, serwis samochodowy
4. Firma Budrol – materiały budowlane
5. Cukiernia Kalinka z Błażowej
6. Spółka Orlen
7. Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie
8. ZAZ Druk – drukarnia z Woli Rafałowskiej
9. Firma Greinplast
10. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – pan Marian Fuglewicz
11. Kosmetolodzy Rzeszów
12. Stacja Paliw StanWip z Hyżnego
13. Firma Sylveco
14. Firma Zielko
.
PODZIĘKOWANIE DLA PARTNERÓW WYDARZENIA:
1. Firma Grand Event Promotion – za zapewnienie estrady, nagłośnienia, oświetlenia i ochrony wydarzenia
2. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie – za współufundowanie nagród pieniężnych w konkursie Hyżne Talent Show 2021!
3. Firma Ania Catering –za stoiska gastronomiczne
4. Firma Holiday Organizacja Imprez –za atrakcje dla dzieci (animacje i dmuchane miasteczko) i pokaz fajerwerków
5. KS Tatyna z p. Prezesem Szymonem Starzakiem na czele – za udostępnienie Stadionu
6. Barbara Pietryka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dylągówce – za udostępnienie pomieszczeń w SP
7. Łukasz Wróbel – za obsługę video wydarzenia
8. Monika Wróbel – za obsługę fotograficzną wydarzenia
9. Marzena Mazurek i Damian Dudziak – konferansjerom wydarzenia za profesjonalizm i zaangażowanie
10. Marta Tadla, Żaneta Majcher i Edyta Gazda-Łuska – Jury w konkursie Hyżne Talent Show 2021!
.
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIE KIERUJEMY RÓWNIEŻ DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ WYDARZENIA:
1. Komendantowi Komisariatu Policji w Tyczynie p. asp. Sztab.Tomaszowi Bajda – za zaangażowanie w przygotowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas imprezy
2. Wszystkim jednostkom OSP z terenu Gminy Hyżne z uprzednim komendantem Janem Krowiakiem i obecnym komendantem Sławomirem Jamiołem na czele – za kierowanie ruchem, obstawę parkingów i wszelką bezinteresowną pomoc otrzymaną z Waszej strony – dziękujemy!
3. Ochronie i ratownikom medycznym obecnym podczas wydarzenia.
.
DZIĘKUJEMY PATRONOM MEDIALNYM:
TVP Rzeszów, Radiu SuperNova, Gazecie Codziennej Nowiny oraz Nowiny24, organizacji Koncertowy Tarnów za promocję wydarzenia.
Dziękujemy wszystkim ARTYSTOM za uświetnienie swymi występami naszego wydarzenia!
Dziękujemy również za przybycie WSZYSTKIM tym, którzy zdecydowali się wraz z nami świętować II Dni Gminy Hyżne!
Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok na kolejnych obchodach!
Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z tego wydarzenia:

PÓŁKOLONIA LETNIA DLA DZIECI

.

W dniach 05.07 – 16.07. 2021 w GOK Hyżne odbyły się dwa pełne wrażeń turnusy półkolonii dla dzieci. Każdy dzień był inny i obfitował w wieleatrakcji i nowych doświadczeń. Wśród zajeć znalazły się m.in. warsztaty garncarskie prowadzone przez p. Jana Wróbla na prawdziwym kole garncarskim, warsztaty robienia strachów polnych prowadzone przez p. Aleksandra Bielendę – etnografa, historyka i pasjonata kultury ludowej, warsztaty malarskie w plenerze, podczas których dzieci tworzyły piękne krajobrazy Hyżnego, warsztaty survivalowe  w lesie, podczas których przeprowadzono liczne zabawy grupowe, strzelanie do celu, grzybobranie, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy oraz ognisko z kiełbaskami. Na zakończeniem każdego turnusu odbyła się „hawajska imprezka” w egzotycznym klimacie.  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, pani Edycie Ossolińskiej oraz pani Joannie Głowiak – wychowawczyniom za sprawowaną opiekę i mnóstwo kreatywnej zabawy!

.

.

.

.

IX RAJD ROWEROWY W RAMACH XIX ZLOTU SZLAKIEM GEN. WŁ. SIKORSKIEGO
.
4 lipca b.r. w 78. Rocznicę śmierci gen. Wł. Sikorskiego tradycyjnie jak w poprzednich latach wystartował IX Rajd Rowerowy Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego, w którym udział wzięło 63 zawodników w VI kategoriach – a wśród nich zarówno mieszkańcy gminy Hyżne, jak i przyjezdni goście. Nie obyło się również bez reprezentacji Urzędu naszej Gminy na czele z p. Wójtem Bartłomiejem Kuchtą, p. Sekretarzem Dionizym Będą, p. Skarbnik Moniką Szmyd oraz p. Kierownik ds. organizacyjnych Magdaleną Budą.
Patronat honorowy rajdu objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.
Trasa rajdu liczyła 8 km dla dzieci do 9 lat oraz 16 km dla pozostałych kategorii i prowadziła przez malownicze tereny gmin Hyżne i Błażowa. W niektórych momentach okazała się dość ekstremalna z uwagi na mocno padający poprzedniego dnia deszcz.
Najlepszy wynik ustanowił ks. Piotr Gosztyła z miejscowości Poraż, były wikariusz parafii Hyżne z czasem 30 min i 45 sek., co stanowi nowy rekord szybkości pokonania trasy. Ksiądz startował w kategorii „Zawodowcy”.
GRATULUJEMY zwycięzcom wszystkich kategorii i DZIĘKUJEMY wszystkim zawodnikom, którzy wystartowali w tegorocznym rajdzie..
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA kierujemy do Gminnych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Hyżne na czele z Komendantem Gminnym Janem Krowiakiem i Prezesem OSP Hyżne p. Markiem Szczoczarzem oraz strażakom z OSP Dubiecko, którzy zabezpieczali trasę rajdu na 2 odcinkach. Jesteśmy wdzięczni za Waszą nieocenioną pomoc i zaangażowanie!
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy sponsorom, którzy w sposób rzeczowy i finansowy wsparli realizację wydarzenia:
– Firmie Drewnotech z Dylągówki
– Delikatesom Centrum z Hyżnego
– Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych
A także firmom:
-Holiday Organizacja Imprez – za zapewnienie poczęstunku i atrakcji
-Timekeeper – za pomiar czasu zawodników
Zapraszamy do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:
78. ROCZNICA ŚMIERCI GEN. SIKORSKIEGO
.
4 lipca b.r. przypada 78. tragicznej i wciąż niewyjaśnionej śmierci gen. Wł. Sikorskiego, wybitnego męża stanu, polityka i wojskowego, który lata swego dzieciństwa spędził w Hyżnem.
Z tej okazji w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem, odbyła się uroczysta msza św. w intencji śp. Gen. Sikorskiego pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Gajdy, z udziałem władz gminnych i powiatowych, pocztów sztandarowych Gminnych Jednostek OSP i Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem, Orkiestry Dętej z Dylągówki oraz Wiernych. Po mszy świętej przy akompaniamencie Orkiestry uczestnicy uroczystości udali się pod tablicę upamiętniającą gen. Sikorskiego, gdzie odśpiewano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono kwiaty.
.
.
.
.
.
.
WRĘCZENIE ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI PANU JÓZEFOWI PAŁACOWI
.
W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbyło się uroczyste wręczenie ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI p. Józefowi Pałacowi – rzeźbiarzowi rodem z Hyżnego, za całokształt działalności artystycznej.
Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, uroczystość poprowadził Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, a honorowego odznaczenia dokonała p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.
Wśród zebranych znaleźli się także: przedstawiciele powiatu, przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, dyrektorzy ośrodków kultury, Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Nie zabrakło również rodziny oraz przyjaciół laureata.
Uroczystość połączona była z wystawą prac artysty, a Panowie Stanisław i Szymon Tadla ze Szklar uświetnili ją wspaniałą grą na cymbałach.
.
Więcej informacji o działalności twórczej p. Józefa Pałaca można przeczytać na naszej stronie w zakładce HYŻNEŃSCY ARTYŚCI: https://www.gok.hyzne.pl/hyznenscy-artysci-tworcy-pasjonaci/
.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
.
Ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem o temacie „Przebudzenie wiosny”.
Do konkursu wpłynęło łącznie 38 prac, przedstawiających piękno budzącej się do życia wiosny – za wszystkie serdecznie dziękujemy!
Jury w składzie:
Andrzej Błoński – przewodniczący Komisji
Urszula Wolanin – Członek Komisji
Łukasz Wróbel – Członek Komisji
po długich i wnikliwych obradach postanowiło nagrodzić:
.
KATEGORIA I: Dzieci i młodzież do 18 lat
I MIEJSCE: Maja Majchrowska
II MIEJSCE: Zuzanna Wielgos
III MIEJSCE: Marcin Bator
.
WYRÓŻNIENIA:
Dominika Urban
Jakub Gwizdała
Julia Krajewska
Kornelia Dziduch
Marlena Piątek
Martyna Majchrowska
Milena Piątek
Paulina Gwizdak
Paweł Bembenek
Zofia Ossolińska
.
KATEGORIA II: Dorośli
I MIEJSCE: Zuzanna Głowiak
II MIEJSCE: Julia Trojanowska
III MIEJSCE: Justyna Jeżak
III MIEJSCE: Paweł Piątek
.
WYRÓŻNIENIA:
Beata Mazurek
Alina Gałajda
Edyta Ossolińska
.
GRATULUJEMY!
.
Serdecznie dziękujemy członkom Jury za ocenę prac, a wszystkim uczestnikom konkursu za przesłane zdjęcia.
Laureatów i osoby wyróżnione zapraszamy po ODBIÓR NAGRÓD do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
DZIEŃ DZIECKA
.
Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powróciło do naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 6 czerwca na placu przy Szkole Podstawowej w Hyżnem i obfitował w liczne atrakcje, a wśród nich m.in. mecz piłki nożnej: dzieci kontra rodzice oraz zabawy sportowe przygotowane przez KS HALO Hyżne, aktywną zabawę na dmuchańcach, animacje i konkursy z nagrodami, malowanie twarzy oraz pokaz giga baniek mydlanych.
.
Dodatkowo można było obejrzeć wystawę prac uczestników zajęć plastycznych ART. STUDIO oraz zobaczyć część artystyczną w wykonaniu dzieci i młodzieży rozwijających swoje pasje i talenty w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, którzy swymi występami uświetnili to wydarzenie.
.
Na scenie wystąpili:
– uczniowie STUDIA MUZYCZNEGO GOK: Mikołaj Szpala, Gabrysia Stach, Gabrysia Pałac, Antek Miąskowski, Andżelika Pluta i Zosia Ossolińska;
– uczennice Szkółki Wokalnej GOK: Paulinka Wandas i Gabrysia Pałac;
– Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT grupa młodsza i starsza;
– Klaudia Bukała i Gabriela Słowik w występie kabaretowym;
.
Dziękujemy wszystkim przybyłym, a w szczególności dzieciom za wspólnie spędzony czas, który sprawił, że ten wyjątkowy pogodny i słoneczny dzień był pełen radości i uśmiechu!
.
BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPIERALI NAS W ORGANIZACJI TEGO WYDARZENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
-Instruktorom zajęć w GOK:
-KS Halo Hyżne
-Strażakom OSP Hyżne i OSP Grzegorzówka z p. Markiem Szczoczarzem na czele
-Firmie Kosmetolodzy Rzeszów – fundatorowi lodów dla dzieci
-Firmie Holiday Organizacja Imprez
-Firmie Ania Catering
.
Fot. Łukasz Wrobel
..
.
.
.
.
.
.
.
NOC MUZEÓW W HYŻNEM
.
Europejska Noc Muzeów to wyjątkowy czas, kiedy muzea, galerie i inne instytucje kulturalne w tym również lokalne ośrodki kultury, udostępniają zwiedzającym swoje wnętrza i zbiory całkowicie za darmo, lub za drobną opłatą.
Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w styczniu 1997 w Berlinie. Z uwagi na niebywałe zainteresowanie inicjatywa ta, z roku na rok docierała do innych europejskich państw. W Polsce pierwszą taką Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Poznańskim Muzeum Narodowym.
Wydarzenie ma za zadanie promować narodową kulturę i tradycję. Dla wielu osób, Noc Muzeów jest jedną z niewielu okazji, na zapoznanie się z eksponatami zgromadzonymi w kulturalnych instytucjach, ze względu na organizację specjalnych wystaw oraz dogodny czas.
W sobotę 15 maja b.r. Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, po raz pierwszy włączył się do tej wyjątkowej akcji, przygotowując dla zwiedzających wiele ciekawych wystaw i ekspozycji.
Główną atrakcją wieczoru była Sala Pamięci gen. Wł. Sikorskiego, która została utworzona w 2018 r. z inicjatywy p. Antoniego Ossolińskiego. W tym roku została zmodernizowana i wzbogacona o liczne zdjęcia, plakaty, dokumenty i pamiątki po gen. Sikorskim, jak również przedmioty współczesne, dowodzące o tym, że pamięć o Generale wśród lokalnej społeczności jest wciąż żywa . Należy zaznaczyć, iż jest to ekspozycja stała, dostępna w GOKu dla zwiedzających nie tylko w Noc Muzeów, ale również w pozostałe dni roku.
.
Niewątpliwie na uwagę zasługiwały również pozostałe zorganizowane na tę okoliczność wystawy:
• wystawa strojów ludowych pochodzących głównie z regionu rzeszowskiego;
• wystawa zdjęć i materiałów dot. historii ZPiT „Hyżniacy”;
• obrazy i rzeźby pochodzące z I i II pleneru rzeźbiarsko-malarskiego, który był organizowany w Hyżnem w latach 2013 i 2014;
• wystawa starych fotografii ślubnych pn. „Portret Ślubny” utworzona w ubiegłym roku przez Klub Seniora „Aktywni”;
• cenne materiały, zdjęcia i dokumenty dot. historii Nieborowa – wystawa zorganizowana przez p. Jacka Barana.
.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się odwiedzić Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem w ten wyjątkowy wieczór. Wśród przybyłych gości rozlosowano nagrody tj. książki „Gmina Hyżne Tradycja i Współczesność” oraz „Śladami gen. Wł. Sikorskiego – Syna Ziemi Hyżneńskiej”, a także magnesy z wizerunkiem zabytkowego budynku – siedziby GOK.
Dziękujemy członkom ZPiT „Hyżniacy” za pomoc przy organizowaniu wystawy strojów ludowych oraz za obecność podczas Nocy Muzeów i oprowadzanie zwiedzających po wystawie.
Podziękowania należą się również panu Jackowi Baranowi, który udostępnił własne archiwalne materiały, organizując wystawę poświęconą historii Nieborowa.
.
Noc Muzeów w gminie Hyżne z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych latach, gdyż takie wydarzenia stanowią doskonałą okazję do lepszego poznania własnego regionu, do zapoznania się z jego historią, tradycją i kulturą oraz do wzbogacenia się o nowe kulturalne doświadczenie.
.
Zapraszamy do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:
.
.
.
.
.
.
STRASZYDLISKO – ETNOGRAFICZNE WARSZTATY TWÓRCZE
Wczoraj w GOK odbyły się warsztaty etnograficzno-artystyczne w ramach projektu „Straszydlisko”, które prowadzone były przez p. Aleksandra Bielendę – historyka, etnografa i pasjonata kultury ludowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Klubu Seniora „AKTYWNI”, a tematem przewodnim były STRACHY POLNE.
Pierwsza część spotkania to bardzo interesujący wykład dotyczący historii, wierzeń ludowych, symboliki i rytuałów związanych z tymi „strażnikami rolniczych pół”. Druga część to kreatywne warsztaty twórcze, w ramach których powstało 5 niezwykłych i okazałych figur stracha polnego.
Ten ludowy i bardzo popularny zwyczaj stawiania strachów na polach był niegdyś nieodłącznym elementem wiejskiego krajobrazu, dziś wyparty przez nowoczesne urządzenia powoli odchodzi w niepamięć. Chcąc kultywować ludowe tradycje i przekazywać spuściznę naszych przodków młodszym pokoleniom, w przyszłym roku w ramach kontynuacji projektu „Straszydlisko” będziemy prowadzić działania, do których zechcemy włączyć również młodzież.
.
.
.
.
.
NARODOWE CZYTANIE 2020
.
Narodowe Czytanie to akcja realizowana od 2012 r., której podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury. Co roku wydarzenie honorowym patronatem obejmuje Para Prezydencka.
Lekturą Narodowego Czytania 2020 jest dramat Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.
To historia bezwzględnej walki o władzę, w której świat ludzki spotyka się ze światem nadprzyrodzonym. Głównymi bohaterkami są dwie siostry, Alina i Balladyna. Alina to uosobienie dobra, niewinności oraz dobroduszności. Życie drugiej siostry przepełnione jest złem, gniewem i brakiem zasad moralnych. Balladyna to kobieta wytrwale dążąca do realizacji swych zamierzeń, nawet za cenę zbrodni toteż dążąc do zaspokojenia potrzeby władzy, intrygami pozbywa się osób, które mogą zaszkodzić jej pozycji. Utwór to ponadczasowa opowieść o najmroczniejszej stronie ludzkiej natury, w którym na koniec zwycięża dobro i sprawiedliwość.
Od niemal 160 lat Balladyna Juliusza Słowackiego należy do utworów scenicznych najczęściej granych w polskich teatrach. Właściwie nie sposób policzyć wszystkich inscenizacji – było ich setki, jak nie tysiące na scenach zawodowych, amatorskich, półamatorskich i szkolnych.
Z uwagi na pandemię Covid-19 w tym roku Narodowe Czytanie odbyło się online.
Zapraszamy do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:
.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT PLAKATU PROMUJĄCEGO DRAMAT „BALLADYNA”, W RAMACH TEGOROCZNEJ AKCJI NARODOWEGO CZYTANIA
W ramach 9 edycji akcji Narodowego Czytania, został przeprowadzony konkurs plastyczny na projekt plakatu promującego dramat „BALLADYNA” Juliusza Słowackiego.
.
Konkurs adresowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Hyżne, a jego celem było:
a. zainspirowanie do twórczej aktywności w ramach akcji lektury Narodowego Czytania 2020;
b. upowszechnianie i zachęcenie do czytania książek;
c. inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej;
d. rozwijanie wyobraźni i spontaniczności;
e. promocja dokonań artystycznych.
Ogółem do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem wpłynęło 32 prace plastyczne, które zostały poddane ocenie biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematyką, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, walory artystyczne.
.
Nagrodzono następujące osoby:
I miejsce: Justyna Pałac (SP w Dylągówce)
I miejsce: Aleksandra Pietryka (SP w Dylągówce)
II miejsce: Zofia Ossolińska (SP w Hyżnem)
II miejsce: Oliwia Trzyna (SP w Dylągówce
III miejsce: Karina Szydełko i Oliwia Magryś (SP w Grzegorzówce)
WYRÓŻNIENIA: Julia Jasińska (SP w Hyżnem), Damian Dykiel (SP w Wólce Hyżneńskiej), Mateusz Budyka (SP w Wólce Hyżneńskiej), Aleksandra Sztycharz (SP w Brzezówce), Emila Papież (SP w Szklarach), Agnieszka Urbańska (SP w Dylągówce)
Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom serdecznie GRATULUJEMY!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wykonanie pięknych prac.
Dyplomy oraz nagrody w konkursie ufundował GOK w Hyżnem i Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem. Zostaną one przekazane za pośrednictwem dyrektorów poszczególnych szkół.
.
Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.
VIII RAJD ROWEROWY – XVIII ZLOT SZLAKIEM GEN. WŁ. SIKORSKIEGO
20 września odbył się VIII Rajd Rowerowy w ramach XVIII Zlotu Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.
Tego roku rajd cieszył się ogromnym, rekordowym zainteresowaniem. Wzięło w nim bowiem udział aż 121 zawodników – a wśród nich zarówno mieszkańcy gminy Hyżne, jak i innych podkarpackich miejscowości.
Zawodnicy startowali w 6 kategoriach. Trasa rajdu prowadziła przez piękne i malownicze tereny gminy Hyżne i została podzielona na 2 odcinki: 8 km dystans dla dzieci do lat 9 oraz rodziców z dziećmi oraz 16 km dla pozostałych zawodników.
Nie zabrakło również zagorzałych kibiców, którzy dopingowali swoich bliskich do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.
Na mecie na wszystkich uczestników rajdu czekał pamiątkowy medal, a następnie ciepły poczęstunek. Po regeneracyjnym posiłku i sprawdzeniu wyników przez Komisję Sędziowską pod przewodnictwem p. Jolanty Budyki, nastąpiło oficjalne rozdanie pucharów medali oraz nagród dla zwycięzców VIII Rajdu Rowerowego, które wręczyli Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, Dyrektor GOK Hyżne Anna Lorenz-Filip oraz Członek Komisji Sędziowskiej Zofia Osika.
PREZENTUJEMY ZWYCIĘZCÓW POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII:
Kategoria I: DZIECI DO LAT 9
I MIEJSCE: Mikołaj Szpala
II MIEJSCE: Mateusz Paściak
III MIEJSCE: Jakub Jamrozik
Kategoria II:
10 – 13 lat – DZIEWCZĘTA

I MIEJSCE: Gabriela Szura

II MIEJSCE: Emilia Rabiejewska
III MIEJSCE: Julia Rabiejewska
10 – 13 lat – CHŁOPCY
I MIEJSCE: Szymon Bukała
II MIEJSCE: Sebastian Czarnota
III MIEJSCE: Patryk Garlak
Kategoria III:
14 – 17 lat – DZIEWCZĘTA
I MIEJSCE: Izabela Szpala
II MIEJSCE: Anna Rabiejewska
III MIEJSCE: brak
14 – 17 lat – CHŁOPCY
I MIEJSCE: Marcin Bator
II MIEJSCE: Michał Polanowski
III MIEJSCE: Kamil Janik
Kategoria IV: POWYŻEJ 18 ROKU – KOBIETY
I MIEJSCE: Jolanta Maksoń
II MIEJSCE: Bogumiła Żołnierczyk
III MIEJSCE: Jadwiga Bembenek
POWYŻEJ 18 ROKU – MĘŻCZYŹNI
I MIEJSCE: Mirosław Ślemp
II MIEJSCE: Łukasz Osiniak
III MIEJSCE: Mirosław Żołnierczyk
KATEGORIA V: RODZICE Z DZIEĆMI
I MIEJSCE: Szymon i Łukasz Dziura
II MIEJSCE: Bartosz i Bogdan Stachura
III MIEJSCE: Błażej i Tadeusz Leniard
KATEGORIA VI: „ZAWODOWCY” (osoby zrzeszone w klubach cyklistów).
I MIEJSCE: Arkadiusz Dziura
II MIEJSCE: Piotr Rogala
III MIEJSCE: Kamil Wała
Nagrody zostały przyznane również dla NAJMŁODSZEJ UCZESTNICZKI rajdu, którą była Sara Piekarska (lat 3) oraz NAJSTARSZEGO UCZESTNIKA p. Jana Janika (lat 66).
SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM!
Dużą atrakcją, na którą wszyscy czekali było losowanie nagrody specjalnej tj. roweru ufundowanego przez Mieszkańca gminy Hyżne. „Los” sprawił, że otrzymał go Patryk Jamrozik z Hyżnego. Gratulujemy!
Oprócz roweru rozlosowano również wiele innych „rowerowych” niespodzianek!
Tegoroczny rajd rowerowy współfinansowany był ze środków Powiatu Rzeszowskiego, za co składamy podziękowania na ręce p. Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego oraz p. Antoniego Ossolińskiego, który reprezentował Powiat Rzeszowski podczas Rajdu.
PONADTO DZIĘKUJEMY:
• Jednostkom OSP z terenu gminy Hyżne na ręce p. Jana Krowiaka – Komendanta Gminnego oraz p. Marka Szczoczarza – Prezesa OSP Hyżne oraz Strażakom z zaprzyjaźnionej OSP z Dubiecka za okazaną pomoc w organizacji rajdu i udział w zabezpieczaniu trasy;
• Policji z Komendy Miejskiej w Rzeszowie;
• Mieszkańcowi Gminy Hyżne – fundatorowi nagrody specjalnej tj. roweru.
Serdecznie dziękujemy SPONSOROM, którzy rzeczowo i finansowo wsparli organizację wydarzenia:
• Firmie budowlanej Adamek;
• Delikatesom Centrum z Hyżnego;
• Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW;
• Bankowi Spółdzielczemu w Błażowej Oddział w Hyżnem;
• Firmie Drewnotech z Dylągówki.
DZIĘKUJEMY OSOBOM ZAANGAŻOWANYM w organizację wydarzenia: p. Jolancie Budyce, p. Zofii Osika, p. Monice Dziopak, p. Łukaszowi Wróblowi, p. Pawłowi Szpali, pracownikom ZUKiRu oraz Firmie Holiday Organizacja Imprez za obsługę gastronomiczną.
Dziękujemy serdecznie wszystkim zawodnikom rajdu, a także kibicom za aktywne uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tej cyklicznej imprezy, która już na dobre wpisała się w kalendarz gminnych wydarzeń.
Relacja video z wydarzenia:
Fot. Łukasz Wróbel
ODSŁONIĘCIE MURALU GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W RAMACH GMINNYCH OBCHODÓW 77 ROCZNICY JEGO ŚMIERCI
.
W niedzielę 5 lipca 2020 r. miało miejsce uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego wybitnego człowieka – polityka i wojskowego, generała broni Wojska Polskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, premiera Rządu RP na uchodźstwie – rodaka Hyżnego gen. Władysława Sikorskiego.  
Mural powstał w nieprzypadkowym miejscu, bo na budynku Szkoły Podstawowej w Hyżnem noszącej jego imię, która blisko 50 lat temu stała się pierwszym żywym pomnikiem generała. Pomysłodawcami i inicjatorami powstania muralu są: Wójt Gminy Hyżne i Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, przy współpracy SP w Hyżnem, a jego realizatorem i fundatorem jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, za co składamy serdeczne podziękowania.
Autorem tego pięknego dzieła jest Arkadiusz Andrejkow uznany i słynny podkarpacki artysta malarz, tworzący murale w całej Polsce, zwycięzca tegorocznego plebiscytu radiowej Czwórki „Nieprzeciętni 2020”.
Uroczystość odsłonięcia muralu została wpisana w Gminne Obchody 77 rocznicy śmieci gen. Wł. Sikorskiego, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Piotr Szopa i dr Marcin Bukała, wójt gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne Bogusław Kotarba wraz z radnymi, przedstawiciel starosty rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego – radny Antoni Ossoliński, dyrektor GOK – u w Hyżnem Anna Lorenz-Filip, dyrektor Szkoły Podstawowej w Hyżnem- Katarzyna Szul wraz z kadrą nauczycielską oraz liczne zebraną młodzieżą, poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz SP w Hyżnem, Orkiestra Dęta z Dylągówki, sołtysi, mieszkańcy i przedstawiciele wszystkich lokalnych środowisk społecznych.
Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Hyżnem koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Marka Gajdy – proboszcza parafii, odprawiona w intencji śp. gen. Sikorskiego. Następnie wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dylągówki udali się pod budynek Szkoły Podstawowej, gdzie drugą część uroczystości rozpoczęła Anna Lorenz-Filip – dyrektor GOK od przywitania zebranych i zaproszenia do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Hyżne Bartłomiej Kuchta, który złożył podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania muralu i tym, którzy swą obecnością uświetnili tegoroczną uroczystość. Następnie przybliżył życiorys i działalność generała, nawiązując do lat dziecinnych spędzonych w Hyżnem. Część artystyczną wykonała młodzież ze SP w Hyżnem.
Uroczystego aktu odsłonięcia muralu dokonali:
Wójt Gminy Hyżne – Bartłomiej Kuchta
Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie – Piotr Szopa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem – Katarzyna Szul
Poświęcenia muralu dokonał ks. Grzegorz Jakubik nucąc piosenkę Grzegorza Turnaua „Tutaj jestem i tu byłem, gdzie się urodziłem, tu się wychowałem, tutaj zostałem” nawiązując do pamięci o gen. Władysławie Sikorskim, który lata dzieciństwa i młodości spędził w Hyżnem, a pamięć o nim w lokalnej społeczności jest wciąż żywa.
Składamy serdeczne podziękowania:
• IPN Oddział w Rzeszowie – na ręce dr Piotra Szopy i dr Marcina Bukały za sfinansowanie muralu;
• Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem oraz kadrze szkoły za pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości;
• Pocztom Sztandarowym Gminnych Jednostek OSP oraz Orkiestrze Dętej z Dylągówki za uczestnictwo i uświetnienie uroczystości;
• Młodzieży ze SP w Hyżnem za udział i piękny występ;
• Wszystkim przybyłym, którzy poświecili swój czas by wspólnie kultywować pamięć o gen. Sikorskim.
.
Zapraszamy do obejrzenia materiału video z tego wydarzenia:

DZIEŃ KOBIET

7 marca GOK w Hyżnem zorganizował spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W tym roku główną atrakcją przygotowaną dla wszystkich przybyłych Pań był występ grupy teatralno-kabaretowej DylągShow, działającej przy filii GOK w Dylągówce pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla oraz solistek ze Szkółki Wokalnej GOK Paulinki Wandas i Gabrysi Pałac.

Druga cześć spotkania obfitowała w luźne towarzyskie rozmowy przy kawie i ciastku, jak również zwiedzanie przygotowanych specjalnie na tą okazję stoisk m.in.:   

-stoisko Firmy AVON, gdzie można było poznać i wypróbować produkty tej firmy, złożyć zamówienie oraz wygrać atrakcyjne zestawy kosmetyków;
– Stoisko z wyrobami rękodzielniczymi przygotowane przez p. Kingę Blok, gdzie Panie mogły podziwiać nietuzinkowe szydełkowe torebki, koszyczki, serwetki oraz ozdoby wielkanocne;
– stoisko firmy FOREVER, tj. produktów głównie aloesowych zarówno dla zdrowia jak i urody. Zaproszone Panie prezentowały te wyjątkowe produkty, ale również udzielały porad zdrowotnych związanych z ich zastosowaniem;
-ostatnie stoisko przygotowała p. Karolina Ciągło z Gabinetu Kosmetycznego AMETYST z Błażowej, gdzie wykonywane były makijaże oraz zabiegi kosmetyczne tj. regulacja oraz henna brwi.

Pod koniec spotkania odbyło się losowanie nagród, wśród których znajdował się bon o wartości 50,00 zł na dowolny zabieg kosmetyczny ufundowany właśnie przez Gabinet Kosmetyczny Ametyst, jak również inne atrakcyjne nagrody.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Paniom za wspólnie spędzony czas!

Jednocześnie życzymy wszystkim Kobietom z okazji ich święta samych radosnych dni i powodzenia w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym!

KONCERTY KARNAWAŁOWE W WYKONANIU ORKIESTRY DĘTEJ Z DYLĄGÓWKI

.

W weekend 15 i 16 lutego 2020 r. odbyły się trzy Koncerty Karnawałowe w wykonaniu Orkiestry Dętej z Dylągówki działającej pod batutą p. Krzysztofa Ogorzelca, które przyciągnęły liczne grono słuchaczy. W bogatym programie koncertu znalazły się największe przeboje polskiej i światowej muzyki klasycznej i rozrywkowej.  

Koncerty zostały zorganizowane 15 lutego w Hyżnem i 16 lutego w Szklarach i w Dylągówce. Każdy z nich rozpoczynał się wielkim przebojem Whitney Houston pt. „One Moment In Time”. Następnie Orkiestra zaprezentowała utwory na wzór koncertów wiedeńskich m.in. wiązankę walców Johannesa Straussa w opr. Hansa Kolditza pt. „Taniec z Johannem Straussem” (utwory: „Wino kobieta i śpiew”; „Skarb”; „Róże południa”; „Śniadanie”; „Nad pięknym modrym Dunajem”), polkę pt. „CHIT – CHAT – Johanna Straussa, Walc nr. 2. – Dymitra Szostakowicza (jedno z najbardziej znanych dzieł tego kompozytora), Czarny Kos oraz Grzmoty i Błyskawice – Johanna Straussa. Ponadto w repertuarze sobotnio – niedzielnych występów Orkiestry znalazły się również takie przeboje muzyki rozrywkowej jak: „I will survive”, „Tango miłości”, „Karaiby”, „Przyjaciele na zawsze” – w instrumentacji na trąbkę i tenor (solistki: Klaudia Bukała – trąbka i Katarzyna Ślemp – tenor), „Zostałaś barwnym wspomnieniem” (solo na trąbce – Szymon Starzak).

Ogromny zachwyt publiczności wzbudził również utwór pt. „Hallelujah” – z repertuaru Leonarda Cohena. Śpiew i solo na skrzypcach w wykonaniu Klaudii Bukały wzruszył niejednego słuchacza.

Tego roku datki zebrane podczas koncertów, członkowie Orkiestry postanowili przeznaczyć na wsparcie parafii św. Anny w miejscowości Skałat na Ukrainie, którą reprezentował ks. Michał – proboszcz parafii oraz p. Petro Sawonczak – burmistrz miasta Skałat. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Koncert karnawałowy zakończył tradycyjnie bardzo popularny Marsz Radetzkiego skomponowany przez Johanna Straussa.

Orkiestra Dęta z Dylągówki to duma i radość całej Gminy Hyżne, czego dowodem jest przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorowe odznaczenie „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”, nadane w dniu 5 września 2019 r.

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WSPANIAŁY KONCERT!

ROCZNICA POWSTANIA KLUBU SENIORA “AKTYWNI”

.

1 lutego 2020 r. obchodziliśmy I rocznicę utworzenia przy GOK w Hyżnem Klubu Seniora „Aktywni”. Klub jest inicjatywą wyjątkową. Jest to miejsce wypełnione ludźmi z dużą energią, wiedzą i życiowym doświadczeniem. Klubowicze swoją postawą pokazują, że senior to człowiek nie tylko mądry i dający świetny przykład młodszym pokoleniom, ale także pogodny, aktywny i dobrze zorganizowany. Już od samego początku widać było u naszych Klubowiczów wielki zapał, chęć spotykania się, organizowania przeróżnych działań, spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztatów, spotkań okolicznościowych i wycieczek. Bo Klub seniora właśnie jest po to by organizować czas wolny, aktywizować i angażować seniorów do działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych. W końcu by troszczyć się wzajemnie o siebie. Duże zasługi, jeśli chodzi o rozwój klubu ma p. przewodnicząca Krystyna Majchrowska, która jest inicjatorką wielu działań, za co serdecznie dziękujemy.

Jubileusz uświetniły występy dzieci i młodzież działającej przy GOK: Paulinka Wandas i Gabrysia Pałac ze Szkółki Wokalnej oraz grupa DylągSHOW! Ponadto p. Maria Janik zaprezentowała humorystyczną piosenkę o Nieborowie, a p. Aleksander Gerula odczytał wiersz napisany przez p. Barbarę Wierzbicką właśnie dla i o Klubie „AKTYWNI”. Świętowanie zakończyło się wspólną zabawą przy muzyce – dziękujemy p. Tomaszowi Dziakowi i Ryszardowi Dziakowi za umilenie tej drugiej części spotkania śpiewem i muzyką.

Serdecznie dziękujemy p. Wójtowi za obecność, kwiaty i pyszny tort, a także za przekazanie ważnej informacji o podjętej decyzji co do utworzenia Gminnej Rady Seniorów.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a wśród nich m.in. ks. Grzegorzowi Jakubikowi, p. Katarzynie Rożek (kierownik GOPS) i p. Małgorzacie Jamrozik (kierownik Biblioteki Publicznej).

Szczególne podziękowania kierujemy do Seniorów z Klubu „AKTYWNI” za podejmowane inicjatywy na rzecz kształcenia, aktywizacji społeczności osób starszych w środowisku lokalnym Gminy Hyżne. Wszystkim Klubowiczom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz rozwoju Klubu.

WIECZÓR KOLĘD W GOK

19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się wyjątkowy koncert pn. „WIECZÓR KOLĘD”. Wykonawcami utworów byli uczestnicy zajęć organizowanych w GOK, zespołów i solistów działających pod kierunkiem p, Łukasza Wróbla: Zespołu VocaLovers, grupy DylągSHOW oraz uczniów Studia Muzycznego GOK, którzy kolejno zaprezentowali się w utworach:  

1. Gabriela Pałac – Lulajże Jezuniu – keyboard
2. Wiktoria Dykiel – „Przybieżeli do Betlejem” – keyboard
3. Ksawery Chmiel – „Jezusa narodzonego” – gitara
4. Maja Malska – „Lulajże Jezuniu” – wokal
5. Hubert Kociubiński – „Wśród nocnej ciszy” – keyboard
6. Agnieszka Sebzda – „Jezus Malusieńki” – keyboard
7. Bartek Malski – „Cicha noc” – akordeon
8. Andżelika Pluta – „Skrzypi wóz” – keyboard
9. Kinga Kornaga, Ola Sztycharz – „Ach ubogi żłobie” – gitara
10. Zosia Ossolińska – „W ubogiej stajence” – keyboard
11. Klaudia Bukała, Radek Sobczyk, Kamil Trzyna – „Anioł pasterzom mówił” – trąbka, saksofon
12. Sonia Walas, Paulina Wandas – „Mario czy już wiesz” – wokal
13. Karol Sumara – „Gdy się Chrystus rodzi” – keyboard
14. Zespół VocaLovers – „Pastorałka od serca do ucha” – solo: Andżelika Pluta, Oliwia Flak, Wiktoria Pałac, Paulina Wandas
15. Kasia Rożek, Madzia Rożek – Tylko jedna jest taka noc – wokal
16. Madzia Kowal – „Zawieja i beznadzieja” – pianino + wokal
17. Zesoół VocaLovers – „Skrzypi wóz”
18. Grupa DylągShow! – „Zaśpiewam Jezuskowi”

Warto zaznaczyć, że część osób występowało po raz pierwszy przed publicznością, stąd nasze gratulacje i życzenia kolejnych udanych występów.

Bardzo serdecznie dziękujemy p. Łukaszowi Wróblowi, który przygotował uczestników do koncertu oraz wspaniałej publiczności, która tak licznie zgromadziła się, wypełniając salę GOK po brzegi.

Wielką moc mają świąteczne obyczaje i obrzędy, dlatego przetrwały tyle wieków. Jednym z najpiękniejszych zwyczajów Bożonarodzeniowych jest właśnie śpiewanie kolęd. Chyba żaden z narodów nie może się pochwalić takim bogactwem tych pieśni, jak naród polski. W kolędach z pewnością odnaleźć można czystą poezję, najpiękniejsze pomysły muzyczne, ale również wiele śladów dawnych polskich obyczajów. Organizując ten koncert chcieliśmy podtrzymać tą polską tradycję i uwrażliwić na piękno i wymowę polskich kolęd.

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ KPR. JANA STASZCZAKA, A TAKŻE OSOBY ARESZTOWANE I TORTUROWANE W BUDYNKU POSTERUNKU MILICJI OBYWATELSKIEJ W HYŻNEM

Dzień 15.12.2019 r. był dniem szczególnym dla społeczności gminy Hyżne, bowiem dokonała się historia – historia upamiętnienia lokalnego bohatera Jana Staszczaka – żołnierza Placówki Armii Krajowej Hyżne, który oddał swe życie w obronie naszej ojczyzny.

Jan Staszczak urodził się w 1915 roku w Szklarach. W konspiracji pełnił funkcję instruktora strzelectwa i jako łącznik przekazywał meldunki. Został aresztowany pod koniec listopada 1944 r. Był brutalnie przesłuchiwany i torturowany. Mimo to nie wydał towarzyszy broni. Został zamordowany w nocy z 1 na 2 grudnia 1944 r., w wieku 29 lat, pozostawiając żonę i 1,5 roczną córkę Emilię. Jego ciało ukryto w pobliżu posterunku. Odnaleziono je dopiero w marcu. Sprawców nigdy nie ustalono i nie ukarano.

Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej kpr. Jana Staszczaka oraz osób aresztowanych oraz torturowanych w budynku Posterunku Milicji Obywatelskiej w Hyżnem (obecny budynek GOK), rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny w Hyżnem, odprawiona w intencji wyżej wymienionych oraz wszystkich mieszkańców gminy Hyżne, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dylągówki pod batutą Krzysztofa Ogorzelca udali się pod budynek Gminnego Ośrodka Kultury. Tam odbyła się druga część uroczystości, którą rozpoczęła Anna Lorenz-Filip, dyrektor GOK w Hyżnem. Następnie Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy, po czym głos zabrał Wójt Gminy Hyżne p. Bartłomiej Kuchta, który przywitał wszystkich gości i przybliżył zgromadzonym sylwetkę kpr. Jana Staszczaka.

Swoją obecnością zaszczycili:
Pani Ewa Leniart – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Stanisław Kruczek – Wicemarszałek woj. Podkarpackiego
Pan Józef Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego
Pan Bogusław Kotarba – Przewodniczący Rady Gminy Hyżne wraz z przybyłymi Radnymi
Pan Antonii Ossoliński – Radny Powiatu Rzeszowskiego
dr Piotr Szopa – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie wraz
dr Marcinem Bukała – pracownik IPN w Rzeszowie
oraz gość szczególny Pani Emilia Chruszczyk – jedyna córka śp. kpr. Jana Staszczaka z rodziną.

Uroczystego aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała p. Emilia Chruszczyk- córka bohatera. O poświęcenie i modlitwę poproszono proboszcza parafii Hyżne, ks. Marka Gajdę. Pod tablicą złożono kwiaty. Nie zabrakło również przemówień przybyłych gości, a wśród nich przemówienia córki upamiętnionego kaprala, która dziękowała, że doczekała tego momentu, a także tego, że walka i męczeńska śmierć jej ojca nie będzie już tajemnicą tylko faktem historycznym.

Kolejnym punktem programu był wykład pt. „Tragiczne losy żołnierzy Placówki Armii Krajowej Hyżne w latach 1944-1945” , który odbył się w budynku GOK, a wygłosił go dr Marcin Bukała – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości Wójt Gminy Hyżne w towarzystwie p. Emilii Chruszczyk złożył kwiaty na grobie śp. Jana Staszczaka na cmentarzu w Szklarach.

Z inicjatywą upamiętnienia kaprala Jana Staszczaka wyszli mieszkańcy Hyżnego. Fundatorem tablicy i koordynatorem prac związanych z jej powstaniem był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, za co w imieniu całej lokalnej społeczności serdecznie dziękujemy.

DZIĘKUJEMY również wszystkim tym, którzy w różny sposób uświetnili tą wyjątkową uroczystość:
-ks. Markowi Gajdzie – Proboszczowi Parafii Hyżne oraz wikariuszom parafii
-Pocztom sztandarowym: OSP z terenu Gminy Hyżne oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Hyżnem
-Prezesowi OSP Hyżne Markowi Szczoczarzowi oraz Strażakom OSP Hyżne, którzy pełnili wartę honorową przy tablicy
-Orkiestrze Dętej z Dylągówki pod batutą p. Krzysztofa Ogorzelca
-p. Marcinowi Bukale z IPN Rzeszów za przekazanie prawdy historycznej
– Przybyłym władzom wszystkich szczebli, mieszkańcom oraz rodzinie śp. kpr. Jana Staszczaka, z p. Emilią Chruszczyk na czele.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

.

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z tego wydarzenia:

KONKURS “ŚWIADOMY OBYWATEL”- EDYCJA I

.

Dziś w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs pn. „Świadomy Obywatel” – Edycja I: Polski Parlament, którego inicjatorem był p. Karol Piękoś-Radny gminy Hyżne, a współorganizatorem GOK.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Hyżne – p. Bartłomieja Kuchty. Swą obecnością zaszczycił nas również Przewodniczący Rady Gminy Hyżne – dr Bogusław Kotarba, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji konkursowej. 

Do konkursu przystąpiło 30 uczestników – uczniów z 5 szkół z terenu Gminy Hyżne tj.: Brzezówki, Dylągówki, Hyżnego, Szklar i Wólki Hyżneńskiej. Cieszy nas fakt, iż organizowany po raz pierwszy na terenie Gminy Hyżne tego typu konkurs spotkał się z takim zainteresowaniem. Dziękujemy uczniom, którzy podjęli to wyzwanie i zgłosili się do udziału, tym bardziej, że były to zupełnie nowe zagadnienia, nie omawiane dotąd na zajęciach lekcyjnych. W tym miejscu dziękujemy również nauczycielom, którzy poświęcili czas i przygotowali uczniów do konkursu.

Uczestnicy podzieleni na 2 grupy, rozwiązywali test składający się z 30 pytań, weryfikujący wiedzę o polskim parlamencie. Najlepsi okazali się:

Kacper Ciupak – Szkoła Podstawowa w Hyżnem – I MIEJSCE
Kinga Kornaga – Szkoła Podstawowa w Hyżnem – II MIEJSCE
Bartłomiej Malski – Szkoła Podstawowa w Brzezówce – III MIEJSCE
Karolina Mitał – Szkoła Podstawowa w Hyżnem – III MIEJSCE
Martyna Siwiec- Szkoła Podstawowa w Brzezówce – WYRÓŻNIENIE

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy i upominki.

Dziękujemy p. Aleksandrowi Bobko- senatorowi XIX kadencji, za ufundowanie części nagród.

W przyszłym roku planujemy kolejną edycję konkursu i już teraz zachęcamy do uczestnictwa, bowiem m.in. takie konkursy przyczyniają się do świadomego uczestniczenia w życiu obywatelskim kraju, poszerzają wiedzę i kształtują postawy patriotyczne.

GMINNY DZIEŃ SENIORA

26 października 2019 r. w gminie Hyżne obchodziliśmy Dzień Seniora połączony ze świętowaniem 50-lecia pożycia małżeńskiego par, które w roku 2019 obchodziły swój jubileusz. Całość rozpoczęła się o godzinie 15.00 Mszą Św. w intencji Seniorów z Gminy Hyżne oraz Jubilatów w kościele parafialnym w Hyżnem, która była celebrowana przez ks. proboszcza Marka Gajdę oraz ks. Grzegorza Jakubika. Podczas mszy św. Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską.

Następnie zaproszeni goście zebrali się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Hyżnem gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez dyrektora GOK w Hyżnem, nastąpiło uroczyste wręczenie medali nadanych przez Prezydenta RP, kwiatów i upominków czego dokonał p. Bartłomiej Kuchta Wójt Gminy Hyżne w asyście p. Eweliny Mazur – kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, p. Bogusława Kotarby – Przewodniczącego Rady Gminy Hyżne oraz p. Anny Lorenz-Filip – dyrektora GOK w Hyżnem.

W tym roku Złote Gody obchodziło 15 par. Po dekoracji jubilatów na miejsca honorowe zaproszono najstarszych seniorów z terenu Gminy Hyżne, którym również wręczono gratulacje i kwiaty. Po wręczeniu kwiatów wzniesiono toast i odśpiewano ,,sto lat”.

Część artystyczną uświetnił występ ZPiT Hyżniacy oraz występy laureatów tegorocznego konkursu Hyżne Talent Show: Paulina Wandas, Julia Jasińska, Magdalena Rożek oraz Wiktor Dziak z tatą Ryszardem.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Seniorom za przybycie i życzymy im długich lat życia w zdrowiu, pomyślności i szczęściu.

NARODOWE CZYTANIE

„Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę. Dzięki nim uczysz się, mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele (…)
Arturo Perez-Reverte

Tegoroczna odsłona ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, która została objęta Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury dnia 27 września.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wiele osób z terenu gminy Hyżne, a wśród nich ks. Grzegorz Jakubik z Parafii Hyżne, dr Ewa Leniart –Wojewoda Podkarpacki, p. Bartłomiej Kuchta – Wójt Gminy Hyżne, Radni, Sołtysi, Kierownicy jednostek administracyjnych Gminy Hyżne, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Członkowie Klubu Seniora Aktywni z p. Krystyną Majchrowską – Przewodnicząca na czele, Uczniowie Szkół oraz Mieszkańcy.

Pierwszym punktem programu był wkład uzupełniony prezentacją multimedialną wprowadzający uczestników do epoki pozytywizmu, który wygłosiła p. Katarzyna Szul – nauczycielka Szkoły Podstawowej.

Następnie oglądaliśmy piękną inscenizację w wykonaniu grupy Uczniów pod kierunkiem p. Marty Słomiany ze Szkoły Podstawowej w Hyżnem, w ramach której odczytywane były również fragmenty nowel, bowiem na tegoroczny 8 już czytelniczy warsztat Narodowego Czytania Para Prezydencka wybrała 8 nowel-„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej; „Katarynka” Bolesława Prusa; „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schulza; „Orka” Władysława Reymonta; „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego; „Sachem” Henryka Sienkiewicza; „Sawa” Henryka Rzewuskiego.

Kulminacyjnym punktem programu było publiczne odczytanie noweli pt. „Dym” Marii Konopnickiej, której motywem przewodnim jest wzajemna miłość matki i syna. Czytanie rozpoczął gospodarz gminy p. Bartłomiej Kuchta, a następnie czytali:
p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
p. Jacek Baran – Radny Gminy Hyżne
p. Krystyna Majchrowska – Przewodnicząca Klubu Seniora „Aktywni”
p. Karol Piękoś – Radny Gminy Hyżne
p. Agnieszka Rożek – Dyrektor Szkoły w Wólce Hyżneńskiej
p. Małgorzata Jamrozik – Kierownik Biblioteki Publicznej z Hyżnego
Anna Leniard – Uczennica Szkoły Podstawowej w Hyżnem

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy egzemplarz noweli „Dym”, oczywiście z odciśniętą pieczęcią Narodowego Czytania 2019.

Podczas spotkania rozstrzygnięto również konkurs plastyczny na najładniejszą okładkę noweli. Zwycięzcom gratulujemy.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, którego podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację Narodowego Czytania w GOK, a w szczególności:
• nauczycielom szkół podstawowych – Katarzynie Szul, Marcie Słomiany, Justynie Kawalec-Ossolińskiej, Joannie Głowiak, Łukaszowi Wróblowi;
• p. kierownik Biblioteki – Małgorzacie Jamrozik;
• p. kierownik GOPS – Katarzynie Rożek.

W tym roku Narodowe Czytanie w Gminie Hyżne odbyło się po raz pierwszy, jednak z pewnością nie ostatni. Dlatego już teraz zapraszamy Państwa za rok, na kolejną jego edycję.

LITERATURA I DZIECI 2019

.

Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem już po raz kolejny przystąpił do organizacji gminnych eliminacji wojewódzkiego konkursu pn. “Literatura i Dzieci”, które odbyły się dnia 8 listopada w siedzibie GOK.
Uczestnicy konkursu prezentowali się w czterech formach artystycznych: recytacja, piosenka, inscenizacja i plastyka.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy zwycięzcom, którzy przeszli do II etapu konkursu tj. eliminacji rejonowych, które odbędą się dnia 18 listopada o godz. 9:00 w Lubeni.

Podziękowania kierujemy również na ręce nauczycieli i opiekunów, którzy przygotowali uczniów do występów.

Poniżej prezentujemy listę Laureatów:

RECYTACJA:

KATEGORIA I: 0-II klasa

I MIEJSCE: Oliwia Flak – SP Hyżne
II MIEJSCE: Julia Kurpyta – SP Brzezówka
III MIEJSCE: Kornelia Starzak – SP Hyżne

WYRÓŻNIENIE:

Gabriel Buż – SP Grzegorzówka
Zofia Sumara – SP Grzegorzówka

KATEGORIA II: III-V klasa

I MIEJSCE: Nikola Mocha – SP Dylągówka
II MIEJSCE: Artur Pałac – Wólka Hyżneńska
III MIEJSCE: Dominika Walas – SP Wólka Hyżneńska i Hanna Szul – SP Hyżne

WYRÓŻNIENIE:

Julia Pych – SP Brzezówka
Anita Czajka – SP Szklary

KATEGORIA III: VI-VIII klasa

I MIEJSCE: Aniela Słomiana – SP Hyżne
II MIEJSCE: KACPER CIUPAK – SP HYŻNE
III MIEJSCE: Karina Szydełko – SP Grzegorzówka

WYRÓŻNIENIE:

Sonia Walas – SP Wólka Hyżneńska
Amelia Grzybek – SP Szklary

PIOSENKA:

KATEGORIA I: 0-II klasa

I MIEJSCE: Sandra Kozioł – SP Grzegorzówka

KATEGORIA II: III-V klasa

I MIEJSCE: Milena Kotołowska – SP Grzegorzówka
II MIEJSCE: Emilia Kłoda – SP Hyżne

KATEGORIA III: VI – VIII klasa

I MIEJSCE: Paulina Wandas – Gok Hyżne
II MIEJSCE: Duet: Martyna Siwiec i Karolina Musiał – SP Brzezówka
III MIEJSCE: DUET: Zofia Ossolińska i Krzysztof Sochacki – SP Hyżne

INSCENIZACJA:

Klasa 5 – Sp Hyżne

PLASTYKA:

KATEGORIA I: 0-II klasa

I MIEJSCE: Krystian Majchrowski – SP Hyżne
II MIEJSCE: Marlena Piątek – SP Hyżne
II MIEJSCE: Daria Majchrowska – SP Hyżne
III MIEJSCE: Malwina Bialic – SP Brzezówka

WYRÓŻNIENIE: Lilianna Zięba
WYRÓŻNIENIE: Emilia Zając

KATEGORIA II: III-V klasa

I MIEJSCE: Damian Dykiel – SP Wólka Hyżneńska
II MIEJSCE: Julia Zembroń – SP Hyżne
III MIEJSCE: Natalia Gajewska – SP Szklary
III Miejsce: Julia Ząbroń – SP Grzegorzówka
WYRÓŻNIENIE: Mateusz Budyka – SP Wólka Hyżneńska

WYRÓŻNIENIE: Weronika Trzyna – SP Hyżne

KATEGORIA III: VI-VIII klasa

I MIEJSCE: Bartłomiej Pelc – SP Wólka Hyżneńska
I MIEJSCE: Oliwia Trzyna – SP Dylągówka
II MIEJSCE: Sebastian Zawora – SP Dylągówka
II MIEJSCE: Julia Puchała – SP Dylągówka
III MIEJSCE: Monika Krowiak – SP Grzegorzówka
III MIEJSCE: Magdalena Borowiec – SP Dylągówka

WYRÓŻNIENIE: Natasza Rachwał – SP Wólka Hyżneńska
WYRÓŻNIENIE: Agnieszka Urbańska – SP Dylągówka
WYRÓŻNIENIE: Izabela Rybka – SP Hyżne

GRATULACJE!

KONFERENCJA NAUKOWA IPN

Dnia 9 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem, odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii osób i wydarzeń związanych z walką o niepodległą Polskę.

Wśród przybyłych gości swoją obecnością zaszczycili:

Wojewoda Podkarpacki – dr Ewa Leniart

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – pan Stanisław Kruczek

Radny Powiatu Rzeszowskiego- pan Antoni Ossoliński

Przewodniczący Rady Gminy Hyżne – dr Bogusław Kotarba wraz z radnymi i sołtysami

Pracownicy IPN Rzeszów : Dr Marcin Bukała, dr Piotr Szopa, dr Mariusz Krzysztofiński

Konferencję otworzył Wójt Gminy Hyżne Pan Bartłomiej Kuchta.

Następnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentowali zgromadzonym 3 bloki tematyczne: dr Marcin Bukała wygłosił wykład na temat funkcjonowania placówki Armii Krajowej Hyżne, dr Piotr Szopa zaprezentował działalność sądowo-likwidacyjną Polskiego Państwa Podziemnego w Podobwodzie Armii Krajowej Rzeszów-Południe, a dr Mariusz Krzysztofiński poddał ku refleksji temat: „Laboratorium nowej władzy”. Kształtowanie systemu komunistycznego na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1945.

We wszystkich tych wystąpieniach, uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać historyczne fakty oraz nazwiska i historie wielu osób związanych z gminą Hyżne lub jego bliską okolicą, zarówno tych niezłomnych bohaterów, którzy zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę swego życia jak również bezwzględnych oprawców, którzy z różnych powodów, dbając o własne interesy kolaborowali z okupantem, stosując tortury, a nawet mordując swoich rodaków.

Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom, za przekazanie tych wszystkich ważnych informacji związanych niestety ze smutną i bolesną częścią historii tej ziemi. Dziękujemy za obecność wszystkim osobom przybyłym na konferencję.

GMINNE DOŻYNKI 2019

.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych, kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim mozolna praca i przywiązanie do narodowej tradycji. Uroczystość dożynek jest wyrazem podziękowania dla rolników za zebrane plony i ich ciężką pracę na roli.

18 sierpnia 2019 r. w Wólce Hyżneńskiej odbyły się Gminne Dożynki, które rozpoczęła uroczysta msza św. dziękczynna za zebrane plony. Następnie uczestnicy Dożynek korowodem przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dylągówki, w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Hyżne oraz w towarzystwie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z pięknymi wieńcami, udali się na plac przy Remizie OSPw Wólce Hyżneńskiej, gdzie odbyła się tradycyjna część obrzędowa, konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszą potrawę regionalną, a następnie część artystyczna wydarzenia. Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek w tym roku pełnili p. Teresa Krzywonos i p. Stanisław Pałac, którzy to tradycyjnie przekazali chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż na ręce Wójta Gminy  p. Bartłomieja Kuchty. Uczestnicy uroczystości mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z wszystkich sołectw m.in. ciast owocowych, kompotów, pierogów, pasztetów, gołąbków z ziemniakami, klopsików z zasmaża

ną kapustą, bigosu i wielu innych. W części rozrywkowej dla gości dożynkowych przygotowano wiele atrakcji. Na scenie wystą

pili m.in. Kapela Ludowa Pogórzanie z Dynowa, Kapela Klika z Jawornika, ZPiT Mali Hyżniacy, Zespół Żmije. W roli konferansjerki wystąpiła p. Marta Tadla – aktorka teatralna rodem z Hyżnego, która również prowadziła konkursy i zabawy dożynkowe. Pełnego zadowolenia dopełniały uśmiechy dzieci, dla których przygotowano bogatą ofertę na którą składał się m.in. spektakl teatralny pt. „Na wakacje”, zabawy na dm

uchańcach, konkursy i animacje. Dożynki zakończyła zabawa taneczna z zespołem Cyklon, która trwała do późnych godzin nocnych.

 

KULTURALNO-JĘZYKOWA PÓŁKOLONIA

W dniach 15 – 26 lipca 2019 r. dzieci z gminy Hyżne uczestniczyli w zorganizowanej przez GOK letniej półkolonii kulturalno-językowej.    Dzięki współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC, w tym okresie mieliśmy możliwość goszczenia 2 wolontariuszek Bones z Tajlandii i Yanie z Hong Kongu, które wspaniale organizowały czas naszym uczestnikom przekazując wiadomości dotyczące kultury i historii swoich krajów.

Zorganizowane warsztaty to również praktyczna wiedza językowa, którą uczestnicy czerpali nie z podręcznika, ale przy pomocy konkursów, gier, zabaw i quizów. Wolontariuszki  tworzyły przyjazną atmosferę, stymulują dzieci do mówienia po angielsku i zaszczepiając w nich fascynację tym językiem, dzięki czemu przełamywały barierę językową i nabywały praktycznych umiejętności.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywny udział, a wolontariuszkom Yanie i Bonus za cudownie spędzony czas!

 I DNI GMINY HYŻNE

I Dni Gminy Hyżne – 2-dniowe wydarzenie, które przyciągnęło tłumy mieszkańców oraz gości również z naszego partnerskiego miasta Ajak na Węgrzech z czego ogromnie się cieszymy. Sobotnia odsłona „gminnego święta” rozpoczęła się na sportowo rozgrywkami na orliku, które zorganizował KS Halo Hyżne. Mecze rozpoczęły się już o godzinie 12:00, kiedy to do gry stanęły dzieci kontra rodzice. Następny bardzo emocjonujący mecz rozegrała dr użyna dziewcząt z KS Halo Hyżne z Samorządowcami, w którym zwycięstwo odniosły dziewczyny. Ostatni mecz to finał rozgrywek o puchar HALO, w których zwyciężyła drużyna Tutti Frutti.
Druga część obchodów to wspaniałe show – Hyżne Talent Show 2019!
Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury
konkurs, którego głównym celem było:
• Znalezienie i promocja nowych talentów
• umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów na dużej scenie
• popularyzowanie działań artystycznych

• rozwijanie kreatywności i zainteresowań
• promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
• wyłonienie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających talenty i umiejętności. 

Konkurs odbył się w 2 kategoriach wiekowych : I do 16 r. ż oraz II po 16 r.ż. Przystąpiło do niego łącznie 62 osoby, na co złożyło się 19 występów. Rangę konkursu z pewnością podniosły osoby zasiadające w jury, a byli to:
1) p. Maria Kula – przewodnicząca jury – przedstawicielka Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, koordynatorka wielu projektów, członkini wielu komisji oceniających konkursy przeglądy i festiwale na terenie województwa podkarpackiego
2) p. Maria Bednarek – pochodzi z Hyżnego, reprezentuje środowisko Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Aktywna działaczka kulturalna, poetka, autorka książek, śpiewaczka.
3) Delfina i Bartek – zdobywcy I miejsca w V edycji ogólnopolskiego programu Mam Talent, którzy swym pięknym występem zaingerowali Hyżne Talent Show 2019!

Ocena występów, jak przyznało szanowne Jury nie była łatwa. Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom artystyczny. Po długich i gorących obradach przewodnicząca p. Maria Kula przedstawiła protokół.
Kategoria I:
I MIEJSCE: Paulina Wandas – śpiew
II MIEJSCE: Julia Jasińska – układ taneczno-akrobatyczny
III Miejsce: Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT
WYRÓŻNIENIE: Wiktor Dziak – śpiew

Kategoria II
I MIEJSCE: Monika Wróbel – śpiew
II MIEJSCE: Grupa Zumba Queens – taniec
III MIEJSCE: Duet – Magdalena Rożek i Katarzyna Rożek

Nagrodę za I miejsca w obu kategoriach ufundował Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, za co serdecznie dziękujemy p. dyrektorowi Markowi Jastrzębskiemu. Pozostałe nagrody ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem. Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim Uczestnikom życzymy dalszej pracy nad rozwijaniem swoich talentów i wielu sukcesów w przyszłości!
Na zakończenie konkursu ponownie wystąpił wspaniały duet akrobatyczny Delfina i Bartek. Dziękujemy im za obecność i pracę w Jury!
Pierwszy dzień Dni Gminy Hyżne zakończył się zabawa taneczną z zespołem CYKLON II!

Niedziela – drugi dzień „I Dni Gminy Hyżne” to Hyżneński Festiwal Kulturalno-Patriotyczny, którego tematem przewodnim była postać gen. Władysława Sikorskiego. Festiwal rozpoczął Wójt Gminy Hyżne pan Bartłomiej Kuchta witając przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczyciła p. Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki. Wśród uczestników festiwalu, publiczność mogła zobaczyć piękny i wzruszający spektakl przygotowany przez grupę dzieci i młodzieży przygotowany pod kierunkiem p. Urszuli Krztoń, opowiadający o życiu gen. Wł. Sikorskiego. Następnie p. Maria Bednarek, reprezentująca Warszawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury, zaprezentowała na scenie kilka autorskich utworów o tematyce patriotycznej, ekologicznej i miłosnej. Piękny pokaz dała grupa Mażoretek z Węgier, działająca pod kierunkiem p. Zsuzsany Ragany, a następnie odbył się energetyczny koncert Orkiestry Dętej z Dylągówki pod batutą p. Krzysztofa Ogorzelca. Kolejną uczestniczką festiwalu była młoda i utalentowana Magdalena Kowal, która zagrała na akordeonie. W festiwalu uczestniczył również p. Łukasz Wróbel, który jest instruktorem Magdaleny. Na zakończenie publiczność bawiła się podczas koncertów zespołu Rompey i Mateusza Mijala. W między czasie na scenie wystąpili również wyróżnieni i zdobywcy pierwszych 3 miejsc w obu kategoriach – uczestnicy konkursu Hyżne Talent Show 2019!
Zabawie towarzyszyła moc atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych uczestnikach imprezy, w postaci d
muchanych zamków, karuzeli, malowania twarzy oraz gier i zabaw z nagrodami, które były prowadzone przez 3 animatorki. Ponadto w strefie zabawy dla dzieci pojawiła się również wielka maskotka, z którą można było się pobawić i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Na zakończenie bawiliśmy się z Dj Macio na dyskotece pod gwiazdami, a wcześniej wystrzeliliśmy w niebo piękne fajerwerki, które były zwieńczeniem tego gminnego święta! Zapraszamy za rok!

Festiwal to wydarzenie, które odbyło się dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem i Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem projektu, w ramach konkursu pn. „Wydarzenia Kulturalne”. Dziękujemy za wspieranie naszych działań.

 

 VII RAJD ROWEROWY

W dniu 30.06. 2019r. już po raz VII wystartował Rajd Rowerowy im. gen. Wł. Sikorskiego. W tym roku udział w rajdzie wzięło 59 uczestników.

Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom!

Podczas rajdu odbyło się również losowanie nagrody specjalnej tj. roweru górskiego, którego fundatorem jest PPUH Drewnotech Henryk Flis. Dziękujemy za wsparcie naszych działań!

Serdecznie dziękujemy Druhom z jednostek OSP z terenu gminy Hyżne na czele z prezesem Markiem Szczoczarzem i komendantem Janem Krowiakiem, za udział w obchodach 76. rocznicy śmierci gen. Sikorskiego oraz za pomoc przy zabezpieczeniu VII Rajdu Rowerowego im. gen. Wł. Sikorskiego.

W dniu 30 czerwca 2019 r., dzięki dofinansowaniu z LGD Lider Dolina Strugu została zorganizowana BIESIADA CHŁOPSKA Z KULTURĄ W TLE POD HASŁEM “HYŻNEŃSKIE WESELE!” , którą z pełnym profesjonalizmem poprowadziła p. Marta Tadla, aktorka teatralna rodem z Hyżnego.

 W biesiadzie wzięło udział ponad 200 osób, dla których zapewniono bezpłatny poczęstunek (m.in.: kawa, herbata, zimne napoje, ciasto oraz  tradycyjne jadło). Oprawa muzyczna wraz z wodzirejem porywała uczestników biesiady do tańca i śpiewu, a poszczególny grupy seniorów prezentowały regionalne stroje i dawne obrzędy ludowe. Ponadto podczas biesiady dla dzieci i dorosłych  organizowane były liczne konkursy i zabawy z nagrodami, w których uczestnicy chętnie i aktywnie brali udział.

Otwarta impreza plenerowa miała na celu integrację i wzmocnienie więzi lokalnej społeczności oraz promocję dziedzictwa kulturowego gminy Hyżne. Podczas wydarzenia prezentowane było dziedzictwo kultury hyżneńskiej poprzez bezpośredni kontakt mieszkańców z twórcami ludowymi oparty zarówno na prezentacji kultury materialnej jak i tej niematerialnej, opartej na żywym słowie i spotkaniu z autentycznymi ludźmi, którzy prezentowali dawne obrzędy weselne, regionalne potrawy, gwarę, muzykę, tańce i stroje ludowe co pozwoliło z większym sentymentem spojrzeć na kulturę przodków by na dłużej zachować ją w pamięci. 

Zadanie dofinansowano przez LGD Lider Dolina Strugu. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w PROW 2014-2020 w ramach Grantu nr 2/2018/G pn. „Rozwój mikroregionu Dolina Strugu poprzez poprawę infrastruktury turystycznej, promocję produktów lokalnych oraz wzmocnienie kapitału społecznego”, realizując przedsięwzięcie: 1.2.2. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych.

OPOWIEŚCI WĄSKOTOROWE – Gen. Władysław Sikorski dla Niepodległej – piknik militarny w Szklarach

W weekend 22. i 23. czerwca i na stacji kolejowej Szklary – Tunel odbyły się kolejne wydarzenia w ramach projektu Opowieści Wąskotorowe 1904-2019. W sobotę Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem przygotował piknik militarny, którego motywem przewodnim była postać gen. Władysława Sikorskiego, Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, Generała broni, Premiera Rządu RP na Uchodźctwie, który całe swoje dzieciństwo i część młodości spędził w Hyżnem, chodząc tam do szkoły, nawiązując pierwsze przyjaźnie… Z tej okazji przygotowano mobilną wystawę prezentującą działalność polityczną i wojskową generała oraz rekonstrukcję przedstawiającą obóz wojskowy. Wydarzenie uświetniła swym występem Orkiestra Dęta z Dylągówki, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Szklar przygotowały dla turystów i mieszkańców gminy poczęstunek w postaci wojskowej grochówki i regionalnego jadła. Nie lada atrakcją dla uczestników pikniku była grupa rekonstrukcyjna ze Szklar, która oddawała salwy z muszkietu. W drugi dzień Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie przygotował program nawiązujący do czasów powstania kolejki oraz jej twórców.

Przed zgromadzonymi wystąpiła grupa teatralna T.G. Sokół z Dynowa. Aktorzy ubrani w stroje z epoki pokazali historię powstania kolejki i przedstawili ludzi, dzięki którym pomysł został zrealizowany. Ponadto pasażerów i zebranych gości doskonale bawiła kapela podwórkowa „Wysoczanie” z Wysokiej.

 

W dniu 3 czerwca 2019 r. został zorganizowany piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Frekwencja przerosła nasze oczekiwania, z czego cieszymy się ogromnie! Na licznie przybyłych gości czekało mnóstwo atrakcji, m.in. bezpłatne dmuchańce, zabawy z nagrodami, giga bańki mydlane, malowanie buziek, pyszny poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieborowa oraz liczne występy artystyczne grup działających przy GOK:
Wśród młodych artystów wystąpili:
1. Zespół Pieśni i Tańca Mali Hyżniacy i Zespół Pieśni i Tańca Młodzi Hyżniacy – prowadzony
przez p. Urszulę Wolanin
2. Uczniowie Ogniska Muzycznego: Zosia Ossolińska i Krzyś Sochacki pod kierunkiem p. Dariusza Ochwata
3. Zespół Tańca Nowoczesnego SAGAT – grupa starsza i młodsza – prowadzony przez p. Monikę Majkę
4. Uczniowie Studia Muzycznego: Gabrysia Pałac, Karol Sumara, Hubert Kociubiński, Andżelika Pluta, Madzia Kowal i Jakub Dobosz – pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla
5. Uczniowie Szkółki Wokalnej – pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla grupa młodsza VOCALOWERS, oraz solistki:P z
gr. młodszej Paulina Wandas, a z grupy starszej Magdalena Rożek
6. Grupa teatralno-kabaretowa DylągSHOW z Dylągówki – prowadzona przez p. Łukasza Wróbla.

Serdecznie dziękujemy partnerom i sponsorom, którzy w różny sposób wsparli organizację tego wydarzenia:
• Panu Stanisławowi Kruczkowi – Wicemarszałkowi województwa podkarpackiego
• Panu Józefowi Jodłowskiemu – Staroście Powiatu Rzeszowskiego
• Panu Antoniemu Ossolińskiemu – Radnemu Powiatu Rzeszowskiego
• Pani Dorocie Leniard – Prezes Firmy Chmielnik Zdrój
• Delikatesom Centrum z Hyżnego
• Zakładowi Piekarniczemu U Duszy z Hyżnego
• Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Nieborowa
• Ochotniczej Straży Pożarnej z Hyżnego i Nieborowa
• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z p. Magdaleną Budą oraz p. Józefem Sochackim na czele.

Na zakończenie odbył się festyn z muzyką na żywo. Dziękujemy wszystkim obecnym za wspólnie spędzony czas!

DZIEŃ KOBIET 2019

7 marca 2019 r. Gminnym Ośrodku Kultury w Hyżnem odbyło się spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie rozpoczął pan Wójt Bartłomiej Kuchta, który złożył wszystkim obecnym Paniom życzenia, wręczając równocześnie każdej Pani kwiaty.

Kolejnym punktem programu był zaskakujący, niebanalny i profesjonalnie przygotowany występ grupy kabaretowo-teatralnej DylągSHOW, która działa przy filii GOK w Dylągówce pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla.

Grupa przygotowała inscenizację słowno-muzyczną z dużą dawką zarówno humoru, jak i talentu pt. „Dzień Kobiet”, podczas której młodzież prezentowała zabawne skecze, piękne piosenki i nietuzinkowe układy taneczne – jednym słowem DylągSHOW dał piękny SHOW!

Po pełnym wrażeń występie, przyszedł czas na coś odprężającego mianowicie odbył się pokaz makijażu dziennego w wykonaniu Pani Marty Kwolek. Pani Marta to wizażystka, stylistka z dyplomem mistrzowskim, absolwentka Warszawskiej Akademii Wizerunku oraz – uważanej obecnie za najlepszą w Polsce – Pro Make up Academy w Warszawie. Obecnie prowadzi Studio Makijażu w Tyczynie i oczywiście ciągle doskonali swe umiejętności uczestnicząc w kursach i warsztatach makijażowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Uczestniczki warsztatów uzyskały wiele cennych porad co do stosowania kosmetyków oraz wykonywania makijażu dziennego.

Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagród, a na każdą z Pań czekał dodatkowo specjalnie przygotowany upominek. Dziękujemy rzeszowskim drogeriom Madlen i Malina za ufundowanie kosmetyków.

Dziękujemy również wszystkim przybyłym Paniom, Młodzieży z grupy DylągSHoW z p. Łukaszem Wróblem na czele, p. Marcie Kwolek oraz oczywiście p. Wójtowi za to, że w miłej i radosnej atmosferze mogliśmy spędzić wspólnie ten wieczór!

Jednocześnie życzymy wszystkim Kobietom z okazji ich święta wszelkiej pomyślności i powodzenia w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym!

KULTURALNO-JĘZYKOWE FERIE W GOK

W dniach od 11 lutego do  22 lutego 2019 r. w GOK  odbyła się językowo-kulturalna zimowa półkolonia, podczas której gościliśmy dwie   wolontariuszki międzynarodowej organizacji AIESEC Malikę z Indonezji oraz Swathi z Indii. Dziewczyny przez 2 tygodnie prowadziły niezwykle interesujące warsztaty dla dzieci, prezentując kulturę i zwyczaje swoich krajów, a przy tym szlifując z uczestnikami j. angielski. Nie zabrakło również wielu kreatywnych i porywających zabaw, którymi nasze wolontariuszki zaciekawiały i rozbawiały uczestników ferii. Na jednych ze spotkań gościliśmy reporterów z TVP3 Rzeszów, którzy nakręcili materiał z ferii w GOK, jako przykład na niebanalne działania instytucji kultury. Materiał został wyemitowany w wieczornym wydaniu rzeszowskich Aktualności – dostępny pod linkiem:

https://rzeszow.tvp.pl/41419517/wolontariuszki-z-indonezji-i-indii-na-polkoloniach-w-hyznem?fbclid=IwAR3pFvtf9GimbtpelVFb7o3Ytt6KC2iXvL3-HTpWEKGKz-SnnpxmuW51WJQ)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy z tak dużym zaangażowaniem i radością przychodzili na nasze zajęcia. Kochani, mamy nadzieję, że czas spędzony z Maliką i Swathi na długo zostanie w Waszej pamięci!

45-LECIE ZPIT “HYŻNIACY”

10 listopada 2018 r. ZPiT “Hyżniacy” obchodził wyjątkowy jubileusz 45-lecie swej działalności. Z tej okazji w restauracji AURA NOVA w Borku Starym, zostało zorganizowane jubileuszowe spotkanie, w którym wzięli udział obecni jak i byli członkowie zespołu, władze samorządowe oraz zaproszeni goście.

Pierwsza część spotkania obfitowała w podziękowania i gratulacje składane na ręce “Jubilata” oraz występy artystyczne. “Hyżniacy” doskonale zaprezentowali się w tańcach rzeszowskich, krośnieńskich i przeworskich. Gościnnie wystąpił również ZPiT “Łańcut”, który również w tym roku obchodził swój jubileusz.

Podczas uroczystości przedstawiciele Zespołu w prezentacji multimedialnej przedstawili zgromadzonym historię działalności od czasów powstania zespołu.

Druga część spotkania to wspólna zabawa, wspominanie minionych lat, licznych wyjazdów na występy w kraju i zagranicą.

Z okazji jubileuszu pragniemy serdecznie podziękować Zespołowi za to, że od tylu lat kultywuje i chroni od zapomnienia ludowe pieśni, tańce i zwyczaje, popularyzując naszą bogatą kulturę ludową zarówno w kraju jak i zagranicą. Gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy wytrwałości, satysfakcji, sukcesów oraz kolejnych wielu lat owocnej twórczości!

100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką i cierpieniem nasz kraj odzyskał niepodległość.

Gminne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się o godzinie 14:45 od odśpiewania hymnu państwowego oraz złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą gen. Wł. Sikorskiego przy Szkole Podstawowej w Hyżnem.

Następnie w pięknym orszaku, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dylągówki, niosąc 30 metrową flagę państwową, uczestnicy uroczystości udali się do kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny i mieszkańców Gminy Hyżne. Po nabożeństwie w Remizie OSP w Hyżnem odbyła się patriotyczna akademia, którą uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej pod batutą p. Wojciecha Ogorzelca, prezentacja multimedialna pt.: “Drogi do niepodległości” oraz montaż słowno-muzyczny młodzieży z działającej przy GOK grupy teatralnej pod kierunkiem p. Łukasza Wróbla.

Ponadto uczestnicy mogli oglądać wystawę prezentującą sylwetki osób, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości.

Ogromnie cieszymy się, że sala w hyżneńskiej Remizie wypełniona była po brzegi. Udział Państwa w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą ojczyznę.

Niech pamięć o Nich będzie głęboko zapisana w naszych sercach i umysłach.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

GRECKA FIESTA-SIESTA

Impreza pn. “Grecka fiesta – siesta” została zorganizowana w ramach projektu “Wielka Grecka Przygoda”, który był realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Nieborów „Horyzont” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przy współpracy i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia z Rzeszowa.  

Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.

Celem projektu było poznanie i obcowanie mieszkańców gminy Hyżne, w tym dzieci i młodzieży, z kulturą i historią Grecji poprzez szereg innowacyjnych działań realizowanych w okresie od 31 lipca do 31 października 2018 r.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu była grupa dzieci i młodzieży z gminy Hyżne. W ramach projektu odbywają się warsztaty kulinarne, taneczne i twórcze.

Poprzez realizację tego przedsięwzięcia, chcieliśmy stworzyć młodzieży szansę do zaprezentowania jej artystycznej oraz pozaartystycznej działalności, a tym samym promować ich pozytywne i aktywne postawy. Dać im możliwość udziału w procesach rozwoju społecznego i indywidualnego poprzez rozwój dialogu międzypokoleniowego i integrację, podnosząc przy tym poczucie własnej wartości.

Kulminacyjny punktem projektu była impreza plenerowa Grecka fiesta – siesta, podczas której przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście, mieli okazję poczuć  choć trochę grecki klimat poprzez degustację greckiej kuchni oraz występy artystyczne uczestników projektu. Gwiazdą  wydarzenia był rodowity grek, który zawitał do nas z partnerką Despiną Tsagari – zwycięzca greckiej edycji Tańca z Gwiazdami – Theodoris Panagakos. Gościem specjalnym był również Andrzej Grzebyk – polski zawodnik MMA wagi średniej – mistrz polskiej organizacji FEN, który również wystąpił  przed licznie przybyłą publicznością, prezentując sztuki walki.

  

BIEG NIEZŁOMNYCH W HYŻNEM

15 września 2018r. w Hyżnem odbyła się impreza biegowa łącząca wysiłek fizyczny z doniosłym celem upamiętniania i złożenia hołdu Żołnierzom z niepodległościowego podziemia Polski.

Ponad 300 zawodników rywalizowało na dystansach 3, 10 oraz 22 km.

Ponadto w ramach Biegu Niezłomnych zorganizowano także wyścig dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W tym roku Urząd Gminy Hyżne oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem byli współorganizatorami tego wydarzenia.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

  GMINNE DOŻYNKI 2018

.

  26.08.2018 r. w Szklarach odbyły się Gminne Dożynki, które rozpoczęła uroczysta msza święta dziękczynna za zebrane plony na placu przy Szkole Podstawowej. Po mszy świętej na ręce Wójta Gminy Hyżne – pani Krystyny Wojtyło, tradycyjnie przekazano chleb wypieczony z ziaren tegorocznych zbóż. Chleb przekazali Starostowie Dożynek, państwo Zofia i Dionizy Leśniak ze Szklar. Po ceremoniale przekazania chleba głos zabrała pani Krystyna Wojtyło – Wójt Gminy, która powitała wszystkich uczestników uroczystości, a wśród nich zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili: Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, Radny Powiatu Rzeszowskiego – Antoni Ossoliński, Przewodniczący Rady Gminy Hyżne – Bogusław Kotarba wraz z Radnymi, Prezes WZKiOR – Mieczysław Bochenek, Zastępca Prezesa WZKiOR – Stefania Michałek, Prof. Sylwester Makarski – Dziekan Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Rzeszowie, Komendant Komisariatu Policji w Tyczynie- komisarz Paweł Zawiślak, Jan Papież – reprezentujący Leśnictwo Szklary, poetka rodem z Hyżnego – pani Maria Bednarek z mężem, Prezes Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpatia – lek. med. Adam Młodziankowski z wiceprezesem Markiem Magdoniem.
Jak co roku w ramach odbywających się Dożynek, sołectwa Gminy Hyżne prezentowały pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Komisja konkursowa po obejrzeniu wszystkich wieńców postanowiła przyznać wszystkim równorzędne nagrody. Ponadto uczestnicy uroczystości mogli skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich ze wszystkich sołectw m.in. ciast owocowych, kompotów, pierogów, pasztetów, gołąbków z ziemniakami, klopsików z zasmażaną kapustą, bigosu i wielu innych.
Wśród artystów na scenie gościły działające przy Szkole Podstawowej w Szklarach grupy taneczne – grupa „Wesołe Babuszki” – prowadzona przez p. Wiesławę Pieróg oraz „Grupa Tańca Towarzyskiego” prowadzona pod kierunkiem p. Pauliny Skarbowskiej. Ludową twórczość zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca “Hyżniacy” wraz z Kapelą, a p. Maria Bednarek reprezentująca Warszawskie Stowarzyszenie Twórców Kultury przedstawiła zebranym kilka limeryków i zaśpiewała a capella bardzo emocjonujący wiersz pt: Przytulam suknię , który jest poświęcony „euro-sierotom”.
Ponadto uczestnicy Dożynek mogli odwiedzać specjalnie przygotowane na tą okazję stoiska zorganizowane przez p. Zofię Bębenek z Brzezówki prezentujące regionalne stroje ludowe, p. Genowefę Kotlarz z Grzegorzówki, gdzie można było podziwiać piękne hafty, p. Danutę Staszczak prezentującą autorskie obrazy, a także stoisko Nadleśnictwa Kańczuga reprezentowane przez p. Jana Papieża, oraz stoisko „Strefa Zdrowia” zorganizowane przez Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia z Rzeszowa, gdzie można było zrobić pomiar ciśnienia, glukozy oraz uzyskać specjalistyczne porady lekarskie.
Na zakończenie na scenie wystąpił zespół Bies Band z Przemyśla, a zaraz po nim odbyła się zabawa taneczna.

PODZIĘKOWANIE
Szczególnie podziękowania kierujemy na ręce sponsorów, którzy wsparli organizację tegorocznych Dożynek w miejscowości Szklary, a są nimi:
Pan Jacek Kotula – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Państwo Małgorzata i Marian Staszczak – Firma Miejscowy i Zamiejscowy Transport Drewna ze Szklar
Pan Czesław Szeremeta – Firma KARIMEG ze Szklar
Państwo Zofia i Dionizy Leśniak – Starostowie Dożynek
Pan Jan Papież i Robert Papież- Nadleśnictwo Kańczuga
Pan Piotr Krawiec – Multiagent Ubezpieczenia Dynów
Państwo Agnieszka i Karol Ożóg – Apteka w Hyżnem
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia z Rzeszowa
Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom za ofiarny gest, a wszystkim obecnym za przybycie.

 VI RAJD ROWEROWY

.

W dniu 30 czerwca i 1 lipca, gmina Hyżne świętowała 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody tej ważnej rocznicy, odbyły się w ramach XVI Zlotu Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego.

W pierwszym dniu o godz. 15:00 ruszył VI Rajd Rowerowy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo, a zwycięzcom składamy raz jeszcze serdeczne gratulacje!

Podczas imprezy odbyły się również rozgrywki piłkarskie na Orliku, zorganizowane przez KS Halo Hyżne. Łącznie rozegranych zostało 6 meczy z tego pięć: Rodzice vs Dzieci oraz jeden KS Halo Hyżne (drużyna dziewcząt) vs Ajak Węgry (drużyna Mażoretek).

KS Halo Hyżne świętował przy tym swoje pierwsze urodziny, składamy zatem serdeczne gratulacje Panu Prezesowi oraz wszystkim członkom klubu i życzymy wytrwałości, hartu ducha oraz wielu piłkarskich sukcesów!

Bardzo serdecznie dziękujemy grupie APLAUZ, za wszystkie pokazy, konkursy i zabawy dla dzieci, które odbyły się popołudniem! Miło było zobaczyć radość i szerokie uśmiechy naszych najmłodszych uczestników!

Sobotnie obchody zakończyły 2 koncerty zespołów: NipperBoy oraz MeGustar, a poprzedziły ich bardzo piękne występy naszych utalentowanych artystów, a mianowicie działającego przy GOK w Hyżnem Zespołu Tańca Nowoczesnego Sagat (gr. młodsza i starsza – obie prowadzone są przez p. Małgorzatę Florczak), Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Tanecznej w Hyżnem “Signum Dance” oraz Mażoretek z Ajaku na Węgrzech, które ćwiczą pod okiem pani Zsuzsanny Ragány.

Drugi dzień XVI Zlotu Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego rozpoczęła uroczysta Msza Święta z okazji 75 rocznicy śmierci gen. Wł. Sikorskiego, w której udział wzięli: Wójt Gminy Hyżne Krystyna Wojtyło wraz z samorządowcami i pracownikami Urzędu Gminy oraz licznie przybyli zaproszeni goście m.in. Poseł Parlamentu Europejskiego – Stanisław Ożóg, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krystyna Wróblewska, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, Radny Powiatu Rzeszowskiego Antoni Ossoliński, Przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji z Rzeszowa i Tyczyna oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa, Burmistrz Ajaku z Węgier Miklos Kerekes z delegacją, Przedstawiciele Zakarpacia na Ukrainie, Członkowie Orkiestry Dętej ze Słowacji, lokalna społeczność. Wojskową Asystę Honorową wystawił 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Obecne były również poczty sztandarowe OSP z Gminy Hyżne.

W ramach uroczystości pod tablicą upamiętniającą gen. Sikorskiego złożono kwiaty, a następnie odbyła się Akademia Patriotyczna – montaż słowno-muzyczny pt.” Generał Władysław Sikorski – bohater w walce o Niepodległość Polski” w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hyżnem, przygotowana pod okiem p. Urszuli Krztoń i p. Edyty Ossolińskiej, po której  wystąpiły Mażoretki z Węgier oraz Orkiestra Dęta z Koszyc na Słowacji.

Drugi dzień obchodów zakończyła wspólna biesiada prowadzona przez p. Martę Tadlę i zespół „Chłopcy z Łazisk”, pokaz fajerwerków oraz dyskoteka pod gwiazdami.

P O D Z I Ę K O W A N I E

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy udzielili nam wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego, podczas Gminnych Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych w ramach XVI Zlotu Szlakiem Rodowodu gen. Wł. Sikorskiego – VI Rajdu Rowerowego. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:

– Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – p. Stanisława Kruczka

– Starosty Powiatu Rzeszowskiego – p. Józefa Jodłowskiego

– Delegacji 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich z Jarosławia

-Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

– Banku Spółdzielczego w Błażowej

-Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie

-Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

-Delikatesów Centrum z Hyżnego

Ponadto wyrazy wdzięczności należą się również:

– Jednostkom OSP z terenu Gminy Hyżne

-Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Hyżnem

– Stowarzyszeniu Krzewienia Tradycji i Kultury w Hyżnem

-KS Halo Hyżne

– Zespołom i artystom, którzy swymi występami uświetnili tegoroczną imprezę

– wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wsparli nasze działania.

RELACJA VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=FGTiesrxvTQ

   PÓŁKOLONIA KULTURALNO-JĘZYKOWA

.

W dniach od 03.07.2018 r. do 13.07.2018 r. w GOK w Hyżnem, odbyła się dwutygodniowa letnia półkolonia kulturalno-językowa. Zajęcia w języku angielskim, które prowadziły Jenny Yu Sum Chan z Hong Kongu oraz Vivian Chen z Taiwanu odbywały się w 2 grupach- odpowiednio dla dzieci i młodzieży.

Uczestnicy oprócz nauki i szlifowania języka angielskiego mieli również możliwość poznania tak odmiennej od naszej kultury azjatyckiej, głównie chińskiej. Ponadto podczas spotkań odbywały się edukacyjno-integracyjne gry, zabawy i quizy, prezentacje multimedialne, sytuacyjne scenki, pogawędki o zwyczajach Polski, Hong Kongu i Tajwanu i wiele innych aktywności, dzięki czemu mieliśmy nieco egzotyki w naszej gminie Hyżne.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszkom z organizacji AIESEC za wielkie zaangażowanie, kreatywność i pozytywną energię, którą zarażały

wszystkich uczestników. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas w GOK w Hyżnem, wszyscy będą wspominać z uśmiechem na twarzy!

GMINNY DZIEŃ DZIECKA

3 czerwca odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który został zorganizowany przy filii GOK w Nieborowie w ramach projektu “Moją siłą jest Rodzina”.

Wszystkim obecnym, a szczególnie dzieciom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę!

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, był częścią projektu pn. “Moją siłą jest Rodzina” i uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, jak również wsparcie ze strony instytucji, lokalnych organizacji i przedsiębiorców.

Składamy zatem najserdeczniejsze podziękowania na ręce:

Pana Stanisława Kruczka – Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego,
Pani Stanisławy Markiewicz – ze stacji paliw STANWIP w Hyżnem
Pana Henryka Flisa i Mariusza Rachwała z firmy Drewnotech
Pana Romana Cudo z firmy Budrol

Ponadto dziękujemy:
Akademii Rozwoju Społecznego
Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu „U Duszy” z Hyżnego
Firmie Chmielnik Zdrój
Firmie Lody Koral
Oraz Firmie Kosmetycznej SYLVECO – producentowi kosmetyków naturalnych z Łąki k/Rzeszowa – fundatorowi nagród

Wyrazy wdzięczności należą się również wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia, a szczególnie Paniom z KGW Nieborów, Strażakom OSP w Hyżnem oraz Policjantom z Komisariatu Policji z Tyczyna.

Mamy nadzieję, że działania, które wspólnie podjęliśmy przyniosły radość i wywołały moc uśmiechów wszystkich uczestników!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda